…a diamant v hrude nezhnije


//…a diamant v hrude nezhnije

Oslavy 195. výročia narodenia Andreja Sládkoviča v Sládkovičove
MO MS v Sládkovičove sa podujalo pripraviť so sládkovičovskou nehou, krásou a vrúcnosťou spomienkovú slávnosť pri príležitosti 195. výročia narodenia Andreja Sládkoviča. Stalo sa tak 29. marca v nedeľu poobede od 16:00 hod, v spoločenských priestoroch Inovatechu v Sládkovičove.

Účinkoval spevácky zbor, ktorý pôsobí pri ECAV v Sládkovičove. Na úvod a záver podujatia zaspieval zhudobnené básne Andreja Sládkoviča „V slzách matička sedela“ a „Pieseň“. Všetkých prítomných srdečne privítala pani Veronika Maceková, predsedníčka MO MS Sládkovičovo, program uvádzala členka výboru pani Anka Pokorná. V hudobno slovnom pásme sa striedala hra na klavíri a básne A. Sládkoviča v podaní pána Jozefa Šimonoviča, ktorý bol zároveň, ako prvý podpredseda MS najvýznamnejším hosťom podujatia.

Zazneli úryvky najznámejších básní. To, že básne Sládkoviča stále žijú sa potvrdilo tým, že publikum ticho šepkalo slová Maríny a Detvana predtým, ako ich majster Šimonovič vyriekol. To som nečakala, aj keď som si v duchu tiež zopakovala celé pasáže básní…

V naplnenej sále Inovatechu bolo úplné ticho. Aj počas hudobných pasáží, aj počas hovoreného slova. Veľmi pekný príhovor mala pani farárka ECAV zo Sládkovičova, pani Andrea Lukačovská. Zhrnula život A. Sládkoviča v súvislosti s jeho pôsobením na mieste evanjelického farára.

Po ukončení slávnostného programu nasledovalo v priestoroch na 1. poschodí otvorenie výstavy Život a dielo A. Sládkoviča, ktorú pripravila pani Eva Sudová a po prehliadke výstavy čaša vína.
Celého podujatia sa zúčastnilo veľa ľudí, čo svedčí o tom, že, že široké vrstvy obyvateľstva má záujem o podujatia tohto druhu. Mesto Sládkovičovo spomienkovú slávnosť finančne podporilo. Veď dielo A. Sládkoviča stále žije, aj po dvesto rokoch, čo je úžasné.

Uctili sme si nášho významného národovca Andreja Sládkoviča, ktorý si to naozaj zaslúži. Bodaj by bolo takýchto krásnych matičných podujatí čo najviac po celom Slovensku. Ďakujeme za prípravu veľkolepého podujatia všetkým členom výboru MO MS Sládkovičovo, že pripravili dôstojnú oslavu narodenín Andreja Sládkoviča a pozývame Vás na prehliadku výstavy do konca apríla v priestoroch Inovatechu v Sládkovičove. Výstava bude darovaná miestnej Základnej škole v Sládkovičove.
Sládkovičovo, 29. 3. 2015

Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

2015-05-24T16:58:35+00:0029 marca 2015 |Trnavský kraj|
X