A u Čarnim na valale…


//A u Čarnim na valale…

Čierne nad Topľou, 17. 11. 2018

Folklórna spevácka skupina Vederko z Čierneho nad Topľou, ktorá pracuje pri Miestnom odbore MS v Čiernom n. T. oslávila desiate výročie svojho vzniku. Ako krajšie mohli osláviť takéto okrúhle výročie členovia skupiny, ako vydaním nového CD s názvom: „A u Čarnim na valale“. Krst nového CD a oslava výročia sa konala 17. novembra 2018 v kultúrnom dome obce Čierne nad Topľou. Krstným otcom sa stal starosta obce Vladislav Dvorjak, ktorý si na pomoc privolal vzácnych hostí, a to predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a riaditeľku Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Annu Gdovinovú. Vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorý napomohli vzniku nového CD. Najväčšia vďaka však patrí všetkým členom FSS Vederko na čele s vedúcou súboru Máriou Hurnou. FSS Vederko sa pravidelne zúčastňuje súťaže Roztoky na Banskom, kde obsadilo strieborné pásmo Hornozemplínskych folklórnych slávnosti vo Vranove nad Topľou. Tohto roku vystúpili aj na podujatí Matice slovenskej na počesť 100. výročia vzniku Československej republiky a česko-slovenských legionárov vo Vranove nad Topľou. Okrem iného už dva krát vystúpili na podujatí Srdce ako dar v Michalovciach. Vederko sa dokonca dostalo na vystúpenia do Poľska s folklórnym súborom Brusník. V súčasnosti folklórnu spevácku skupinu tvorí sedem žien a dvaja chlapi, z toho jeden chlap je harmonikár.

 

Mgr. Martin Hajník

2018-12-05T08:50:55+00:005 decembra 2018 |Prešovský kraj|
X