Aj Mladá matica má záujem o vedomosti

thumbnail

Brezno, 11. 9. 2017

Matičiari z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici sa zúčastnili odbornej konferencie venovanej Martinovi Rázusovi a jeho pôsobeniu v meste Brezno. Na konferencii venovanej evanjelickému kňazovi, prozaikovi, dramatikovi, básnikovi, buditeľovi ale i politikovi, ktorý prispel k zachovaniu národnej a cirkevnej patričnosti. Cieľom Rázusa bolo spojiť všetky svoje funkcie a postavenie v jedno.
Konferencia prebiehala pod záštitou Matice slovenskej a mesta Brezno.
Prvá prednáška predstavila Martina Rázusa ako človeka pevného slova, ktoré sa po vyslovení znamenalo na čin. Rázus počas svojej kňazskej činnosti nezanedbával žiadnu oblasť života viery a vzorne sa staral o svojich cirkevníkov. Ďalšie prednášky sa venovali konkrétnej tvorbe autora. Padlo mnoho slov na tému nadčasovosti a hodnôt diel Martina Rázusa.
Na záver bola premietnutá ukážka z videofilmu o živote a diele Martina Rázusa z produkcie FSŠ UKF Nitra.

Ondrej Baranec,
predseda MM Zvolen

článok neprešiel jazykovou úpravou