AKO JEDNA RODINA TVORÍ MESTO, DEDINA


//AKO JEDNA RODINA TVORÍ MESTO, DEDINA

Šurany, 10. 12. 2017

Dňa 10. 12. 2017 sa v Dome Matice slovenskej Šurany uskutočnilo podujatie s názvom AKO JEDNA RODINA TVORÍ MESTO, DEDINA, na ktorom sa zišli rodiny troch generácií kráľovstva kráľa Svätopluka. Akciu finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Divákov, ktorí zaplnili hľadisko, vítala výstava umeleckých remesiel našich šikovných predkov dedov, babičiek i výstava krásnych medovníkov našich mladých mamičiek. Na javisku sa predstavila najmladšia generácia, talentované deti so svojimi oddanými mladými či staršími vedúcimi. Do bohatého kultúrneho programu , ktorý otvárala 25 ročná jubilantka dychová hudba Kesanka z Bánova so svojim kapelníkom J. Kozárom, sa zapojili koledníci z materskej školy Mostná Šurany a Bánov, ale i deti zo súboru Šurianček z DMS Šurany a dychovka Rosička zo ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany. Sprievodné slovo patrilo Mare-Káre, 99 -ročnej ľudovej rozprávačke L. Lörincovej za pomoci M.Kozárovej, Z. Tomkovej, ktoré vystriedali na javisku Mrchane a Mrchaňky zo Šurian.
Vzácni hostia, ako súčasní hradní páni slovenského kráľovstva, odmenili na záver všetkých prítomných vedúcich súborov či skupín za ich voľný čas a nezištnú činnosť pri práci s deťmi ďakovnými listami a bulou kráľa Svätopluka. Morálne ocenenie z rúk pánov troch slovenských hradov J.Nemca /trénera hokejových žiakov, troch majstrov sveta/, E. Šatana /otca Miroslava Šatana/ , V. Oberhaua / z Matice slovenskej/ a J. Jamrišku /otca detských dychoviek Slovenska/ z rozprávkového Bratislavského hradu a z rúk pána župana M. Belicu z Nitrianskeho hradu i z rúk Šurianskeho hradu J. Barcaja /riaditeľa kúpeľov Podhájska/ určite potešilo každého oceneného dobrovoľníka, ktorý do detských dušičiek vštepuje lásku k Slovensku.
Podujatie splnilo svoj zámer. Dokázalo, že mesto , dedina tvorí spoločne naozaj ako rodina a vedúci súborov či tvoriví jednotlivci venujúci sa deťom boli, sú a budú meniť Slovensko v skutočné kráľovstvo kráľa Svätopluka. Najmenšia Natálka prekvapila divákov hudobným želaním ŠŤASTNÉ a VESELÉ. Táto pieseň bola tým najkrajším prianím za detičky pre všetkých na javisku, ale patrilo i remeselníkom T. Martišovej, N. Révayovej, Z. Bujdákovej, V. Piršelovi, V.+S. Procházkovým a i. medovníčkarkám. V piesni, ktorú si Natálka nacvičila so svojimi rodičmi Jankou a Martinom Hindickými, bolo to úprimné šťastie z prepojenia ľudí mesta Šurany, Nové Zámky a okolia. ĎAKUJEME Vám!

MKS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Ďakovný list

Ďakovný list

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2017-12-21T09:34:18+00:0021 decembra 2017 |Nitriansky kraj|
X