Aktivity v Rázusovie dome


//Aktivity v Rázusovie dome

L. Mikuláš, 12. 12. 2018

Dňa 12. decembra 2018 sa uskutočnilo zaujímavé podujatie v rodnom dome Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej-Martákovej. Pripravil ho Rázusovie klub spisovateľov, ktorý združuje liptovských autorov. Medzi zakladajúcich členov patria Jozef Daník, Štefan Packa a Peter Vrlík, ktorí sú aj členmi Spolku slovenských spisovateľov.
Podujatie moderoval Jozef Daník. Na úvod zarecitovali básne Martina Rázusa a Milana Rúfusa Veronika Mikulová a Lesanka Majerčíková. Koledy zaznamenané pracovníkmi Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši od matičiarov z Oravy, Liptova a Spiša predniesol Peter Vrlík. Potom si už na Vianoce v Rázusovie dome zaspomínal synovec súrodencov Martina a Márie Rázusovcov Dušan Rázus. Opísal sviatky, zdobenie stromčeka, darčeky, ktoré dostával od rodičov. On sám prežil v Rázusovie dome 33 rokov. Sviatočné slovo mal aj evanjelický farár Marián Bochnička, ktorý priblížil Vianoce z duchovnej stránky. Vianočnými veršami z vlastnej tvorby do programu prispel aj básnik Jozef Daník. Program vianočnými koledami spestrili matičiari Mária Zvarová, Libuša Miškovičová, Ján Richter (spev) a Pavol Šlauka (harmonika), ktorí pre veľký úspech spievali Tichú noc dvakrát. Vianoce u Rázusovcov mali neopakovateľné čaro. Tento rodný dom nie je len statickou expozíciou alebo múzeom v pravom slova zmysle. Je to dom, ktorý po celý rok žije zaujímavými kultúrnymi podujatiami. Správca domu, spisovateľ Štefan Packa, upravil okolie a Maroškovie záhradu, ktorá je známa aj z románu Martina Rázusa Maroško. Je to dom, do ktorého sa oplatí vojsť, otvoriť dvere, a nadýchnuť sa atmosféry minulých rokov.
Nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc u Rázusovcov ocenili aj návštevníci tohto podujatia. Po skončení oficiálnej časti zotrvali v družnej debate pri spomienkach na starú Vrbicu až do neskorých večerných hodín.

 

Peter Vrlík

2019-01-10T17:40:28+00:0010 januára 2019 |Žilinský kraj|
X