Andrej Ľudovít Radlinský – prednáška J. E. Mons. Viliama Judáka


//Andrej Ľudovít Radlinský – prednáška J. E. Mons. Viliama Judáka

Nitra, 27. 11. 2017

V rámci Roka Andrej Ľudovíta Radlinského zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Nitre prednášku nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka, ktorá sa konala v Dome Matice slovenskej v Nitre.Prednášku otvoril a účastníkov privítal predseda MO MUDr. Ján Petruška. Mons. V. Judák prítomných poslucháčov oboznámil so životom a dielom nášho významného národného dejateľa, katolíckeho kňaza, jazykovedca, vydavateľa, redaktora, spoluzakladateľa Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a Katolíckych novín. Zvláštnu pozornosť vo svojej prednáške venoval z náboženského hľadiska Radlinského najhodnotnejšiemu dielu Nábožné výlevy, v ktorom výrazne cítiť jeho osobnosť. Po prvom vydaní roku 1850 v staroslovenčine vyšlo doteraz štrnásť vydaní preložených do ôsmich jazykov. Nábožné výlevy boli po dlhé desaťročia skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí a bežnou súčasťou slovenských rodín. V nich si slovenskí katolíci dopĺňali základné náboženské vedomosti, prenikali do krás a tajov liturgie, posilňovali ducha modlitby, oduševňovali sa pri bohoslužbách spievaním chrámových piesní, poznávali cirkevné dejiny a na príkladoch svätých mužov a žien nachádzali povzbudenie v úsilí po kresťanskej dokonalosti. Okrem čisto náboženskej funkcie mala táto výnimočná modlitebná kniha nesporný význam aj pre udržanie slovenského jazyka a zaslúžila sa aj o rozšírenie spisovnej slovenčiny v našom národe. Zväzok Nábožných výlevov venoval pán biskup do knižničnej zbierky MO MS Nitra. Hodnotnú a pútavú prednášku doplnili organizátori úvodnou básňou Viliama Turčányho s názvom Andrejovi Radlinskému v podaní študentky Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre Noemi Šimunkovej a tiež filatelistickým exponátom, ktorým autor MVDr. Milan Šajgalík priblížil významné aktivity  Andreja Radlinského.

Veronika Bilicová
Autor fotografií: Milan Šajgalík

článok neprešiel jazykovou úpravou

Prednáška o A.Radlinskom v DMS Nitra 27.11.2017

 

Filatelstický eponát M.Šajgalíka na prednáške JE V. Judáka o A. Radlinskom v DMS Nitra

 

2017-11-30T12:47:25+00:0030 novembra 2017 |Nitriansky kraj|
X