Ani nepriazeň počasia nás neodradila...

thumbnail

Kálnica, 1. 9. 2018

Už tradične, na Deň Ústavy 1. septembra sa konalo stretnutie pri Slovanskom dvojkríži na Ostrom vrchu v Kálnici. I napriek krajne nepriaznivej predpovedi počasia, predpovedajúcej intenzívnu búrkovú činnosť, stretnutie absolvovalo v priebehu podujatia viac ako 212 účastníkov, ktorí obdržali pamätné listy a zapísali sa do pamätnej knihy. Pre zaujímavosť, pôvodný drevený Slovanský dvojkríž bol na Ostrom vrchu s pomocou obce postavený ešte v roku 2007. Bol to návrh a dielo majstra rezbára Mgr. Ferdinanda Bolebrucha. V tom čase to bol najvyšší známy drevený Slovanský dvojkríž na Slovensku. Od roku 2011 výstup k nemu už nadobudol charakter hviezdicového turistického výstupu, ktorého 7. ročník sme teraz absolvovali. Tento pôvodný drevený kríž bol počas víchrice v roku 2014 vyvrátený a nahradený pevnejším a mohutne ukotveným novým dubovým Slovanským krížom, s ktorým, veríme, žiadny „vrtoch“ počasia nepohne. Postupne sa na tomto mieste vybudovala pekná vyhliadková terasa, doplnená nezištne vyrezávanými informačnými tabuľami o okolitom Považskom kraji i tohtoročnou novou tabuľou Prosba lesa od autora kríža.
Napriek tomu, že búrka predčasne narušila a znemožnila pripravený oficiálny program na vrchole pri dvojkríži, stretnutie pokračovalo voľne pri ohnisku na neďalekej Turistickej útulni, na Izbe pod Ostrým vrchom. Vďaka sponzorstvu Mgr. Michala Fenika f. Kellys Bike park Kálnica, vo forme darčeka, výborného guľášu, piva a kofole i prineseným osobným zásobám dobrá nálada nedala na seba dlho čakať. Umocnená bola spevmi speváckej skupiny Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) z Kálnice „Šípkari“ s harmonikárom Igorom Jelínkom i heligonkárom Jarkom Súrovským. Veľmi cenná bola i účasť členov MO-MS z Nesvad, Chocholnej Velčíc, Nového Mesta nad Váhom, starostov a viceprimátora Nového Mesta nad Váhom. Po ukončení akcie účastníci z MO MS Nesvady i MO MS Kálnica si spoločne uctili i pamiatku J. M. Hurbana pri jeho pamätníku v miestnom parku.
Organizátorom podujatia, ktorým bola Obec Kálnica, turistický oddiel TJ Zavažan, Miestny odbor Matice slovenskej Kálnica i firma Kellys Bike park Kálnica, patrí úprimné poďakovanie za prípravu a zabezpečenie akcie.

 

Foto: Ján Valovič

Ing. Miroslav Borcovan,
predseda MO MS v Kálnici