Anton  Drexler


//Anton  Drexler

Dňa 13. júna 2018 si občania Valče pripomenuli 110. výročie narodenia Antona Drexlera, významnej  osobnosti obce a to počas večernej svätej omše v miestnom kostole Povýšenia sv.kríža. O pripomenutie tohto výročia sa zaslúžil najmä predseda MO Matice slovenskej vo Valči, ktorí pripravil aj stručný životopis o Antonovi Drexlerovi, ktorí po ukončení sv.omše prečítala pani Vierka Švecová.  Okrem iného spomenula, že Anton Drexler ako uznávaný  umelec zreštauroval a pozlátil v roku 1946 hlavný oltár v miestnom kostole, ktorý v nezmenenom stave slúži doposiaľ.
Anton Drexler sa narodil 13.6.1908 v Clevelande, štát Ohio, USA.  Keď mal dva roky, rodičia sa vrátili spať na Slovensko do rodnej Valče. Bol najmladší, mal dve sestri a dvoch bratov. Keď mal tri roky zomrela im matka a po dvoch rokoch zomrel aj otec. Starostlivosť o detí prevzal strýko Anton Drexler.
Ľudovú školu navštevoval vo Valči a pokračoval na Meštianke v  Martine.
V r.1924 sa odišiel učiť umelecké rezbárstvo k majstrovi Brieštenskému do Rajca. Bol veľmi úspešným žiakom, mal mimoriadne výtvarné nadanie. Už ako učeň bol zručným rezbárom. Majster Brieštenský mu často prideľoval i náročné zákazky. Podobne to bolo aj s rámom s lesnými motívami pre istého lesného inžiniera z Prahy. Keď sa dozvedel, že autorom je chudobný chlapec –sirota, poslal mu peniaze na cestu do Prahy, kde mu ponúkli bezplatné štúdium na rezbárskom oddelení Štátnej strednej školy bytového priemyslu. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu, kde získal titul akademický sochár.
V r.1935 nastúpil na miesto odborného učiteľa v učebnej dielni na spracovanie dreva v Štátnej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici.
V r.1951 Povereníctvo školstva pričlenilo banskoštiavnickú Štátnu priemyselnú školu k Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1957-1959 bol jej riaditeľom. Na škole pôsobil až do roku 1971 ako vedúci rezbárskeho oddelenia na ktorom sa venovali aj reštaurátorstvu.
Anton Drexler zomrel dňa  27.2.1984, pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Ján Lučan, predseda MO Matice slovenskej vo Valči

 

2018-07-11T15:27:19+00:0011 júla 2018 |Žilinský kraj|
X