Báčsky Petrovec: Slávnosti Slovákov v Srbsku


///Báčsky Petrovec: Slávnosti Slovákov v Srbsku

Slovenské národné slávnosti v Srbsku

V Báčskom Petrovci (Srbsko) a v okolitých slovenských osadách konali sa v dňoch 5. – 7. augusta jubilejné 25. obnovené Slovenské národné slávnosti. Od roku 2009 sú tieto slávnosti aj oficiálnym celoštátnym srbským sviatkom Slovákov. Stretli sa na nich tisíce Slovákov z Dolnej zeme a stovky návštevníkov a účinkujúcich zo Slovenska.


Prišli aj predstavitelia štátu a spoločenských organizácií: minister školstva, vedy a športu Peter Plavčan, slovenská veľvyslankyňa v Belehrade Dagmar Repčeková, generálny konzul v Bekešskej Čabe Igor Furdík, štátny tajomník ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí Branislav Ondruš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a ďalší.

Súčasťou bohatého programu bolo už tradičné, 16. stretnutie slovenskej študujúcej mládeže v Slovenskom dome v Báčskej Palanke. Ôsmich najúspešnejších študentov odmenili tabletmi, ktoré venoval štátny tajomník ministerstva práce. Toto stretnutie sa dotklo aj vážneho problému, s ktorým dolnozemskí Slováci, žijúci už viac ako štvrtinu tisícročia na Dolnej zemi, v súčasnosti zápasia. Sú to odchody mladých Slovákov po absolvovaní štúdia na Slovensko, kde si nájdu uplatnenie oveľa ľahšie ako doma. Pri tomto procese však vzniká efekt „okysličovania“ Slovenska, keďže mladí Slováci zo Srbska sú väčšími vlastencami, ako mladí zo Slovensku. Dôležitým faktorom, ktorý mladých udrží v rodiskách, je pôda, ktorá nedovolí vziať na plecia ruksák a odísť doďaleka. Príkladom, že pôda uživí, je aj bývalý brankár futbalistov Spartaka Trnava, jeden z troch podpredsedov Matice v Srbsku.

Na nádvorí Domu Matice slovenskej v Srbsku odhalili bustu Dr. Janka Bulíka, hrdinu protifašistického odboja a zakladateľa Matice slovenskej v Juhoslávii v roku 1932-1935. Miestnym matičiarom ju darovala Matica slovenská.

Na slávnostnom zasadaní Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a na slávnostnom zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku oceňovali činy a výkony najaktívnejších spomedzi vojvodinských Slovákov a matičiarov za záujmu domácej televízie.

Predseda Matice slovenskej odovzdal Cenu dvadsaťročia – anjela z dreva predsedníčke miestnej Matice slovenskej a Cenu predsedu Michalovi Spevákovi, prvému predsedovi Matice slovenskej vo vtedajšej Juhoslávii, po jej obnovení v roku 1991.

9. 8. 2016.

X