Bardejovská heligónka

thumbnail

Bardejov, 8. 10. 2016

8. október bol dňom, kedy sa tóny heligónky a ľudovej piesne niesli sobotňajším popoludním v priestoroch Kina Žriedla v Bardejovských Kúpeľoch.Matičný klub heligonkárov v Bardejove a Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove usporiadali 8.ročník kultúrneho podujatia pod názvom Bardejovská heligónka 2016. Nositeľom ,,heligonkárkej myšlienky“ a dovolím si povedať aj zakladateľov tejto tradície v Bardejove je dlhoročný matičiar, Dušan Pribula, člen Výboru Matice slovenskej. O rôznorodosť a pestrosť kultúrneho programu sa postarali heligonkári z rôznych kútov Slovenska. Spomeniem stálice, domáci Matičný klub heligonkárov, zemplínských, soľnobanských, prešovských, vranovských a mnoho iných sólistov. Heligónka je nádherným odkazom predkov, dychom histórie, dušou ľudových piesni . V dnešnej dobe má však malé zastúpenie u mladej generácie, preto je našou povinnosťou túto tradíciu naďalej oživovať a živiť v srdciach ľudí.

Mgr. Gabriela Kaščáková,
OP MS Bardejov

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia