Basu sme pochovali

thumbnail

Istebné, 28. 2. 2017

Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Na popolcovú stredu, či škaredú sa začína 40-dňový pôst. Zväčša sa nerobili zábavy,svadby ani oslavy. V Čechách a na Morave to bol od 9. storočia masopust. Na Slovensku fašiangy podľa nemeckého názvu. Samozrejme k zvykom patrilo aj pochovávanie basy. U nás v obci Istebné sa to zaužíva dodnes. Mladí , starí ,kroje,ľudový spev a tanec. Aj v utorok podvečer v sále kultúrneho domu v obci Istebné sa to udialo a naozaj bolo veselo. Dobrovoľný hasičský zbor, športovci, seniori, červený kríž, matičiari a mládež aj pokročilí hýrili zábavou a dobrou náladou. Je dobré keď sa to traduje,aby nástupné pokolenie nezabudli na historické zvyky a tradície.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia