Beh mládeže o Pohár Domu MS v Lučenci 2017

thumbnail

Lučenec, 4. 5.  2017

Stalo sa už tradíciou, že v prvý májový štvrtok koná sa v Lučenci podujatie pod názvom Deň Štefánika, ktoré je úzko späté s Behom mládeže o Pohár Domu Matice slovenskej. Úvod dňa, tak ako po minulé roky patril pietnej spomienke na M. R. Štefánika, kladením vencov a príhovormi o prínose tejto osobnosti v našich dejinách. M.R.Štefánik bol nie len významným politikom a diplomatom, ale predovšetkým veľmi agilným a všestranným človekom. O pamätných skutkoch, činorodosti a veľkosti ducha M. R. Štefánika predniesli príhovory pani primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková a riaditeľka Domu MS v Lučenci Ing. Alena Rezková Viceprimátor mesta Lučenec, Mgr. Pavol Baculík poprial súťažiacim dobré výkony a podal organizačné informácie k priebehu podujatia športovej časti podujatia. Účastníci sa presunuli na Námestie republiky, kde sa konal Beh mládeže o Pohár DMS. Do behu sa tentoraz okrem škôl z mesta a okresu zapojila aj súťažiaca z Tornale, a organizátorom tak zostáva veriť v ďalších ročníkoch sa podarí toto podujatie rozšíriť aj o školy z iných regiónov. A keďže počasie bolo zhovievavé, pretekári podávali skvelé výkony. Odovzdávanie cien sa tiež nieslo v pozitívnej nálade. Oceneným pretekárom odovzdávali diplomy, vecné ceny a poháre viceprimátor Mgr. Pavol Baculík s riaditeľkou DMS Ing. Alenou Rezkovou. Ceny pre súťažiacich, okrem matičných subjektov poskytol aj Spolok M.R.Štefánika v Lučenci a Lesy SR. Ďalší vydarený ročník Behu o pohár Domu MS má svojich víťazov a zostáva len tešiť sa na ten ďalší.

Alena Rezková
Dom Matice slovenskej Lučenec

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia 
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia