Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre


//Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre

Nitra 29. 4. 2018

Posledná aprílová nedeľa patrila v Nitre priaznivcom športu. Bežci v rôznych kategóriách si mohli porovnať svoje bežecké schopnosti na 12. ročníku krosového Behu o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre. Beh odštartoval primátor mesta Nitra Jozef Dvonč. Moderátorka privítala účastníkov krátkym komentárom a ako prvý odštartovala beh najmenších detí na trati 300 – 600 m. Ďalej nasledoval Hoby beh (5,5 km) Hlavný beh (9,3 km), ktorý už zahájil symbolickým výstrelom zo štartovacej pušky primátor mesta Nitra Jozef Dvonč. Začiatok behu sa sústredil na križovatke ulíc Golianovej a Kmeťkovej, trať viedla k Párovským hájom a späť. Po dosiahnutí cieľa bežci obdržali medaily a v priestoroch Domu MS v Nitre ich čakalo občerstvenie. Tu prebehlo aj vyhodnotenie behov a odovzdávanie cien za prítomnosti riaditeľky Domu MS Veroniky Bilicovej a predsedu klubu ŠK ŠOG Nitra Minala Giraltoša pre prvých troch najlepších bežcov každej kategórie. Organizačne podujatie zabezpečil Dom MS v Nitre a Atletický klub ŠK ŠOG Nitra s finančnou podporou mesta Nitra.

Krosový beh nadviazal na desať ročníkov cestného Behu o pohár Domu MS v Nitre, ktorý bol po trinástich rokoch znovu obnovený. Zároveň je aj memoriálom Milana Krajmera, jedného z hlavných organizátorov behov, ktorý stál aj pri jeho samotnom vzniku už v roku 1995. Organizátori si ho pripomenuli a vzdali mu úctu za mnohé športové podujatia, ktoré v Nitre organizoval. Impulz k obnoveniu matičného behu dali riaditeľke Domu MS v Nitre členovia Atletického klubu ŠK ŠOG Nitra a vďaka ich nadšeniu sa toto podujatie opäť od minulého roku uskutočňuje. Na aktuálnom ročníku sa celkovo zúčastnilo 131 bežcov.

Organizátori ďakujú sponzorom: Do špajze – bezobalovému obchodu, spoločnosti Coca cola HBC Česko a Slovensko, kancelárii Maxfin Real, Nitre – Európskemu mestu športu 2018, spoločnosti Invitas, s. r. o., a Novému divadlu Nitra za ich podporu. Rovnako ďakujú všetkým účastníkom, s ktorých pomocou sa podarila vytvoriť jedinečná atmosféra tohto podujatia.

 

Nikola Rechtorisová

Dom MS v Nitre

Výsledková listina dostupná na:
http://www.kril.sk/vysledky/bopdms2018 


Fotografie, popis:
autor: Michal Bilica, Dom Ms v Nitre, 29.apríl 2018, Beh o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre

2018-05-10T15:54:43+00:003 mája 2018 |Nitriansky kraj|
X