Belo Polla a jeho storočnica

//Belo Polla a jeho storočnica

Belo Polla a jeho storočnica

2017-10-02T08:46:00+00:00

Meno tejto osobnosti sa v poslednom období skloňovalo vo viacerých novinách i médiách, keďže tento významný archeológ, historik, archivár, predovšetkým však matičiar a úžasný človek by v tomto roku oslávil svoju storočnicu. V malebnej dedinke Ličartovce sa dôstojným začiatkom, a to svätou omšou v Kostole sv. Martina  začali oslavy na počesť 100. výročia narodenia Bela Pollu. Po svätej omši sa referujúci spolu s pozvanými hosťami  presunuli do priestorov kultúrneho domu, kde sa konal seminár o tejto významnej osobnosti. V úvode seminára členka DV MS a predsedníčka MO MS Ličartovce privítala hostí, obzvlášť JUDr. Mariána Gešpera, 2. podpredsedu MS, PhDr. Martina Fejka, riaditeľa ČÚ MS, Mgr. Slávu Jurkovú, riaditeľku DMS Prešov, predsedov MO MS v okrese Prešov i členov KR, spomínaných referujúcich, starostov zúčastnených obcí – Drienov – Mgr. Petra Tomka, Kysak – Ing. Ľubomíra Krajňáka, Ličartovce –  Viliama Jurka, Obišovce – Máriu Baboľovú, OZ Rákocziho cesta – Ing. Martina Sárossyho a Ing. Jána Ducára  a všetkých prítomných. So svojimi príspevkami sa  predstavili – PhDr. Elena Miroššayová, CSc. – Výskumy Bela Pollu na východnom Slovensku, Ing. Martin Sárossy, PhD. – Obnova Obišovského hradu 2014 – 2017 a PhDr. Jozef Mižák – Hospodársky a strategický význam Drienova na začiatku 14. storočia. Ich príspevky boli naozaj zaujímavé a priblížili nám nielen osobnosť Bela Pollu, ale aj jeho činnosť na jednotlivých hradoch, najmä však na Obišovskom hrade, kde sa mala konať popoludňajšia slávnosť, počasie nám však neumožnilo uskutočniť slávnosť na Obišovskom hrade.  Krásnou udalosťou bolo aj okrúhle výročie, 80 rokov, p. Juraja Antoňáka – významného umeleckého rezbára  a matičiara z Ličartoviec, ktorému pri tejto príležitosti Dr. Fejko odovzdal Striebornú Cenu MS spolu s knižným darom, ktorým sa oslávenec veľmi potešil. Po seminári sa delegácia MS presunula k pamätníku Doc. RNDr. Antona Jurka Dr. Sc., od smrti ktorého uplynulo 20 rokov. Krátko sme si priblížili jeho činnosť, položili veniec a kyticu a poklonili sa tejto osobnosti, ktorá ovplyvňovala rozvoj geobotaniky na Slovensku.  Po pietnom akte nasledovala druhá časť osláv, kde hlavným bodom bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Belovi Pollovi. Táto tabula bude umiestnená na zrúcaninách Obišovského hradu – Zámčiská v Obišovciach.  Slávnostných príhovorov sa ujali JUDr. M. Gešper za MS, p. M. Baboľová – spoločný príhovor za starostov zúčastnených obcí a evanjelický zborový farár Mgr. J. Petro, ktorý nás svojím milým slovom krásne povzbudil i potešil a dodal silu do ďalších správnych krokov pre slovenský národ. Nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorého sa ujali JUDr. M. Gešper, starostovia a zástupca OZ Rákocziho cesta – Ing. J. Ducár. Čestnú stráž pri pamätnej tabuli držali členovia šermiarskej skupiny COHORS z Prešova, ktorý nám predviedli čo to zo svojho šermiarskeho umenia. Po slávnostnom akte sa nám predstavili spevácke skupiny i folklórne súbory a dve mladé a šarmantné speváčky. V programe vystúpili spevácky zbor Kysačanka z Kysaku, FS Drienka z Drienova, FS Javorina z Malého  Šariša, FS Bajerovčan z Bajerova, speváčky pod vedením p. Ljubimovej – Nikola Jurašeková a Dajana Novotná zo súkromnej ZUŠ DAMA z Prešova a domáca spevácka skupina Rozmarín, ktorá dôstojne uzavrela oslavy výročia Bela Pollu. Všetci účinkujúci zožali obrovský úspech a potlesk od publika.  Ako jediná tanečná zložka, FS Bajerovčan, napriek mladému veku previedol naozaj krásny program, ktorý sa publiku natoľko páčil, že ich potleskom vyzvali k ďalšiemu tancu. Teší nás, že FS Bajerovčan je aj Odborom Mladej Matice v Bajerove. Celým programom a milým slovom nás viedla p. Mária Szabová z Obišoviec. Na záver sa pani moderátorka poďakovala najmä organizátorom podujatia, a to Matici slovenskej a spoluorganizátorom MO MS Ličartovce, DMS Prešov, starostom obcí – Drienov, Kysak, Ličartovce, Obišovce, OZ Rákocziho cesta a všetkým, ktorí sa na podujatí podieľali a pomohli pri jeho prípravách.  V závere sa ešte Mgr. S. Jurková, riaditeľka DMS Prešov poďakovala srdcu i iniciátorke tohto podujatia pani M. Murdzikovej a odovzdala jej kyticu kvetov. Pani Murdziková milým a povzbudivým slovom uzavrela celé podujatie, ktoré malo veľmi pozitívne ohlasy.

Text a foto : Mgr. Sláva Jurková

článok neprešiel jazykovou úpravou

X