Beseda venovaná 100. výročiu vzniku ČSR


//Beseda venovaná 100. výročiu vzniku ČSR

Vranov nad Topľou, 23. 10. 2018

Horno-zemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s OP MS Vranov nad Topľou pripravila dňa 23. 10. 2018 pre žiakov Obchodnej akadémie vo Vranove prednášku venovanú 100. výročiu vzniku ČSR. V úvode žiakov privítal Mgr. Ľuboš Demčák z útvaru knižno-informačných služieb na pôde knižnice a odovzdal slovo vedúcemu OP MS Miroslavovi Gešperovi, ktorý žiakov oboznámil s príčinami vypuknutia tzv. Veľkej vojny a ozrejmil aj pôsobenie slovenských a českých legionárov v tomto celosvetovom konflikte s priechodom k vzniku ČSR. Druhú časť tejto prednášky mal v réžii Demčák, ktorý sa zameral na udalosti neskorej jesene vo vranovskom regióne. Po bohatých prednáškach nasledovala prezentácia figuranta v uniforme z obdobia Veľkej vojny vo výstroji a výzbroji, čo sa nevyhlo vysokému záujmu z radov študentov a pedagógov. V závere nechýbala diskusia, ktorá bola veľmi plodná. Nielen študenti, ale aj učitelia odchádzali z tejto prednášky plní nových poznatkov a vedomosti.

Miroslav Gešper

2018-11-20T13:37:38+00:0020 novembra 2018 |Prešovský kraj|
X