Bohatý program k výstave Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Galante Galanta


//Bohatý program k výstave Slovenský ornament majstra Kostelníčka v Galante Galanta

Galanta, 1. 10.  2018

Dňa 1. októbra 2018 sa vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Galante uskutočnila dlho plánovaná a pripravovaná vernisáž putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“. Vernisáž o 17. hodine otvoril študent Gymnázia Janka Matušku vážnou skladbou mexického autora, ktorú prekrásne zahral na gitare. Riaditeľka DMS Bc. Zlatica Gažová po úvodnom príhovore o umelcovi privítala prítomných a predstavila kurátorku výstavy PhDr. Gabrielu Čiasnohovú z Etnografického múzea Humno v Košiciach a zároveň členku Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. Kurátorka potom voľne komentovala 144 ukážok, reprodukcií umelcovej tvorby na 15 vystavených obrazoch. Na záver jej prítomní kládli otázky o živote i ďalšej tvorbe najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Tiež si popozerali a zakúpili vystavované ornamentálne produkty z dielne kurátorky. Na vernisáži sa ukončila voľnými rozhovormi pri občerstvení, ktoré podávala riaditeľka Z. Gažová za asistencie p. M. Horňákovej. Vernisáže sa zúčastnilo cca 20 návštevníkov z Galanty, Sládkovičova a Serede. V zasadacej miestnosti DMS v Galante sa dňa 2. 10. 2018 uskutočnili dve tvorivé dielne „ŠKOLA ORNAMENTU podľa Št. L. Kostelníčka“. V predpoludňajších hodinách sa tvorivej dielne, ktorú otvorila riaditeľka DMS Bc. Zlatica Gažová, zúčastnilo sa na nich 16 žiakov 1. stupňa zo ZŠ na ul. M. R. Štefánika v Galante. Po úvodnom slove lektorky PhDr. Gabriely Čiasnohovej a premietaní medailónu o umelcovi si pozreli 16 ukážkových listov prvej Kostelníčkovej Slovenskej ornamentiky z r. 1927. Vo výstavnej miestnosti boli deti oboznámené s ďalším výberom z tvorby maliara. Tvorivá dielňa pokračovala kreslením rastlinného ornamentu, ktorý zdobil dekorované písmo umelca z rokov 1946/47. Lektorka zámerne vybrala písmená GALANTA. Obohatením predpoludnia bola pre žiakov aj návšteva výrobne krojov VESNA pani Alžbety Gruszka, umiestnená priamo v DMS. Niektoré vystavené súčasti krojov si deti s radosťou vyskúšali. Na popoludňajšiu tvorivú dielňu prišlo s p. vychovávateľkou 14 žiakov prvého stupňa zo ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. V zasadacej miestnosti DMS v Galante sa po privítaní riaditeľkou DMS, Bc. Z. Gažovou, zoznámili s lektorkou dielne „ŠKOLA ORNAMENTU podľa Št. L. Kostelníčka“, G. Čiasnohovou. V teoretickej časti si pozreli medailón o maliarovi a jeho prvú Slovenskú ornamentiku z r. 1927 – obsahuje do 450 artefaktov. Vo výstavnej miestnosti boli žiaci oboznámení s ďalším výberom z tvorby umelca. Niektoré z 15 vystavovaných obrazov ich zaujali natoľko, že si ich fotografovali. Tvorivá dielňa pokračovala kreslením rastlinného ornamentu, ktorým ornamentalista vyzdobil písmo vo svojej štvrtej Slovenskej ornamentike z rokov 1946/47. Lektorka pre ne zámerne vybrala písmená G. DUSÍK.

 

Gabriela Čiasnohová,
ZO regionalistiky MS
Foto: G. Čiasnohová

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-10-09T08:34:53+00:009 októbra 2018 |Trnavský kraj|
X