Boli sme medzi prvými

thumbnail

Prešov

V roku 2017 si Prešov pripomenie 770. výročie od prvej písomnej zmienky o tomto meste .Určite budú prebiehať mnohé podujatia vo všetkých častiach mesta, rôzne inštitúcie si dajú záležať na dôstojných oslavách tejto významnej udalosti po celý celučičký rok. Ale žiaci našej školy z 8.A triedy na Kúpeľnej ulici v Prešove sa môžu pochváliť, že boli medzi prvými, ktorí si dôstojne pripomenuli túto udalosť, a to už v decembri 2016. Prečo už v decembri? Pretože 8.12.1997 zomrel v Prešove jeden veľký obdivovateľ Prešova, vynikajúci človek , pedagóg , stredoškolský učiteľ, matičiar a v neposlednom rade úžasný básnik, člen mladej generácie katolíckej moderny - Ferdinand Vokál.
My, žiaci 8.A sme si pripravili literárne pásmo o jeho živote a tvorbe, ktorú nám bližšie objasnil vzácny hosť- PhDr. Ladislav Matisko, ktorý svojím pútavým rozprávaním o neľahkej dobe počas života Ferdinanda Vokála nielen v Prešove zaujal excelentným spôsobom všetkých prítomných žiakov i našu vyučujúcu a zároveň triednu učiteľku Mgr.Evu Magdziakovú.
Pán Ladislav Matisko úprimne ocenil žiakov potleskom za pekne recitované básne od Ferdinanda Vokála , ako napr. Prešov, Torysa, Kalvária a iné. Dojímavé bolo jeho vyznanie, že na našu Základnú školu na Kúpeľnej ulici chodí mimoriadne rád kvôli žiakom i ich učiteľom, medzi ktorými sú aj jeho bývalí vynikajúci žiaci a teraz vynikajúci pedagógovia. Prezradil nám, že k jeho výborným žiačkam patrila i naša pani primátorka Ing. Andrea Turčanová.
Ďakujeme za úžasné rozprávanie a za nové poznatky o Prešove a jeho osobnostiach, vážený pán PhDr. Ladislav Matisko! Aj vďaka Vám želáme Prešovu len a len to najlepšie!

Žiaci 8.A triedy, ZŠ Kúpeľná, Prešov

článok neprešiel jazykovou úpravou