Brezno – Historická prechádzka Novým (100 ročným) mestským cintorínom


//Brezno – Historická prechádzka Novým (100 ročným) mestským cintorínom

V rámci cyklu Brezno – 750 rokov banského a slobodného kráľovského mesta, pripravil Klub Martina Rázusa – Maroško v spolupráci s Horehronským múzeom ďalšiu akciu. Tentoraz Prechádzku Novým (už 100 ročným) mestským cintorínom. Sprievodný výklad pre 14 účastníkov z Brezna a jednej účastníčky z Heľpy vykonala Hana Peterajová z Horehronského múzea.
Nový cintorín zriadilo mesto začiatkom 20. storočia. Od počiatku bol vymedzený a oplotený vysokým tehlovým múrom a delil sa podľa náboženskej príslušnosti. Hranicou bol chodník smerujúci od vstupnej brány na sever. Ľavá polovica, teda na západ patrila evanjelikom, pravá časť, teda na východ katolíkom. Najstaršie náhrobníky sa nachádzajú v ľavej, evanjelickej polovici a po celom obvode múra. To potvrdzuje skutočnosť, o jeho oplotení, už od založenia.
Deti pochovávali v severnej časti pravej polovice, zomrelých katolíckeho vyznania na zostávajúcej ploche.
Hroby sú usporiadané do radov v smere východ – západ, číslovanie začína v ľavej polovici prvým hrobom pri obvodovom múre.
Vzhľadom na rozsah tohto príspevku je nie možné popísať všetky osobnosti a zvláštnosti
napríklad množstvo osudov a tragédií osôb, ktoré tu našli miesto posledného odpočinku. Nepodarilo sa nám zistiť ani nebožtíka, ktorý sa vo svojom živote dožil najvyššieho veku. Túto možnosť komplikuje tiež nová skutočnosť, že pozostalí na náhrobné kamene dajú napísať maximálne – Rodina Schusterova. Technické služby, ktoré sú správcom cintorína tiež neevidujú napríklad dátum a rok narodenia a smrti zomrelého. Preto obrazovo – slovnú prezentáciu považujeme za nejaký momentálne možne zistený stav. Ďakujeme Hane Peterajovej za zaujímavý a znalosťami naplnení výklad, ktorí sprostredkúvame.

Použitá literatúra: Ivica Krištofová – Sprievodca po breznianskych cintorínoch. Horehronské múzeum, mesto Brezno 1995

Brezno 23. september 2015
Text: Ing. Milan Kováčik
Foto: Doc. Ing. Milan Pivovarči Csc., Jozef Tišliar – fotogaléria:

https://plus.google.com/110662279379832297561/posts/5D1ZHCL47S3?pid=6199272095831686434&oid=110662279379832297561

článok neprešiel jazykovou úpravou

2015-09-28T10:40:28+00:0028 septembra 2015 |Banskobystrický kraj|
X