Čankajšek a Tiso


//Čankajšek a Tiso

Každé porovnanie pokrivkáva. Ale doba si aj krkolomné porovnania priam žiada. A tak postavme vedľa seba dvoch mužov, ktorí sa narodili v jednom roku a v jednom mesiaci – Čankajšek 31. októbra 1887, Jozef Tiso 13. októbra 1887. A obaja aj umreli v tom istom mesiaci, v apríli. Ibaže Čankajšek 5. apríla 1975 vo veku 87 rokov na zápal pľúc a Jozef Tiso 18. apríla 1947 vo veku 60 rokov bol popravený.
Čankajšek bol jedným zo zakladajúcich členov Kuomintangu, Jozef Tiso sa zúčastnil na založení (obnovení) Slovenskej ľudovej strany v Žiline v decembri 1918. Po Sunjatsenovej smrti (v roku 1925) nastúpil Čankajšek na čelo Kuomintangu, Tiso po Hlinkovej smrti (1938) sa ocitol na čele ľudovej strany. Čankajšek sa v roku 1927 rozhodol očistiť stranu od komunistov, nečakane ich napadol a počas Šanghajského masakru tisíce z nich zabil. O rok sa stal prezidentom Číny. V občianskej vojne po druhej svetovej vojne ťahal Čankajšek za kratší koniec, ako Maocetung, a po tom, ako ho komunisti obkľúčili v Čcheng-tu, odletel 10. decembra 1949 na ostrov Taiwan, kde bol hlavou štátu až do smrti. Dnes má Čankajšek v ľudovej Číne, v ktorej vládnu jeho odporcovia, komunisti, ktorých zabíjal, svoje múzeum v škole, ktorú zakladal a podporoval.
Jozef Tiso bol v roku 1938 pri vyhlásení autonómie Slovenska a v roku 1939 sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Počas jeho vlády bola komunistická strana zakázaná, ale Tiso nepodpísal ani jeden rozsudok smrti nad žiadnym komunistom. Tak mi osobne tvrdil posledný šéf federálnych protifašistických bojovníkov František Mišeje a dodal: „Až keď sme prebrali my, komunisti, moc, začali sme sa vešať“.
V demokratickej Slovenskej republike nemá Jozef Tiso žiadne múzeum, a dokonca aj pamätnú tabuľu na škole – učiteľskom ústave v Bánovciach, ktorý zakladal a podporoval, museli začiatkom 90. rokov zvesiť. A vedeckú konferenciu, konanú pri príležitosti 70. výročia jeho popravy, verejne odsúdil veľvyslanec istého štátu.
Zaiste, každé porovnanie pokrivkáva. Predsa však, vo veľkej a „nedemokratickej“ Číne netaja, že žil a bol prezidentom „akýsi“ Čankajšek. Na malom a demokratickom Slovensku povedať, že žil a bol prezidentom „akýsi“ Tiso, je prinajmenšom podozrivé a možno aj nebezpečné. Je to naozaj len o veľkosti štátov?

6. 5. 2017.

Marián Tkáč, predseda MS

2017-05-07T06:45:39+00:007 mája 2017 |Očami Matice|
X