Aktuálne informácie Matice slovenskej


/Aktuálne informácie Matice slovenskej

Matica slovenská odhalila pamätnú tabuľu Jurajovi Palkovičovi na 250. výročie jeho narodenia

Matica slovenská a mesto Lučenec zorganizovali v utorok 19. 3. 2019 slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť slovenskému básnikovi, novinárovi, pedagógovi a poslancovi uhorského snemu Jurajovi Palkovičovi pri príležitosti 250. výročia jeho [...]

Študenti porovnávali súčasnosť s minulosťou v dielach Eleny Maróthy-Šoltésovej

Stretnutie s osobnosťou spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej v Žiline Pri príležitosti 80. výročia úmrtia slovenskej spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej sa v pondelok 11. marca v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline na [...]

Matičná činnosť je nevyhnutná aj v Nitrianskom kraji

Predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa 18. 3. v Nitre stretol s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom. V spoločnom dialógu konkrétne riešili matičnú činnosť a možnosti spolupráce medzi samosprávou [...]

Otvorený list vedeckého tajomníka MS Pavla Mičianika historikovi Michalovi Schvarcovi z Historického ústavu SAV

Vážený pán kolega Schvarc, s veľkým prekvapením som zaregistroval Vaše ostré slová o súčasnom postoji Matice slovenskej k vzniku prvej Slovenskej republiky. Musím, žiaľ, konštatovať, že sú povrchné, neaktuálne a [...]

SNR a revolúcia

Odvážne počiny Slovenskej národnej rady Autor: Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., Slovenský historický ústav Matice slovenskej Slovensko v revolučnom víre „Ty si ten smradľavý Slovák Polanský?“ Maďarský nadporučík ho začal biť, [...]

Gen. biskup ECAV Ivan Eľko: Láska je to, čo dáva ľudskému životu obsah a zmysel

Nový generálny biskup ECAV Ivan Eľko sa narodil na rovnakom mieste v Krajnom ako otec Milana Rastislava Štefánika. Velikána slovenských dejín, ktorého sté výročie tragickej smrti bude rezonovať celý rok [...]

Neoceniteľný prínos Petra Madáča

hornouhorského lekára pracujúceho v poslednej tretine 18. storočia „Medzi svojimi ľuďmi využil svoje vedomosti z odboru Medicíny a vždy bol ochotný pomáhať, pri čom nešetril ani času ani námahy. A tak dobrý občan svojej [...]

Úprimná sústrasť členovi Historického odboru MS Antonovi Hrnkovi

S hlbokým zármutkom v srdci vyjadrujeme úprimnú sústrasť nášmu dlhoročnému matičiarovi a členovi Výboru Historického odboru Matice slovenskej Antonovi Hrnkovi, ktorý dnes prišiel o svojich najbližších v leteckom nešťastí. Venujme [...]

Slovenské národné gardy

Slovenské národné gardy na ceste k československej štátnosti Autor: Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., Slovenský historický ústav Matice slovenskej Tisícky národných gardistov Pri hodnotení vzniku Československej republiky a pripomínaní významu československých [...]

X