Symbolickou trasou úteku Ľudovíta Štúra pred zatykačom Z modranskej Harmónie do Jablonového

V deň narodenia najväčšej osobnosti slovenského národa Ľudovíta Štúra pripravila matičná organizácia v bratislavskej Dúbravke pre žiakov ZŠ Koliba a ZŠ Kalinčiakova zaujímavú akciu. Symbolickú Cestu tŕnistú, ktorou Štúr utekal v noci pred zatykačom uhorských úradov za boj proti maďarizácii a vyhlásenie Žiadostí slovenského národa ako platformy sociálnej slobody Slovákov. Žiadosti boli prvou politickou deklaráciou existencie Slovákov ako rovnoprávneho národa v mnohonárodnej monarchii. Matica ...

Matica slovenská k oslobodeniu Petržalky

Petržalskí matičiari už nejaký čas vytvárajú tradíciu pripomienky oslobodenia Petržalky na jar 1945. Oproti ostatnému slovenskému územiu má svoju zvláštnosť. Petržalka (spolu s so staroslávnym Devínom!) bola na základe zavrhnutiahodnej Mníchovskej dohody okupovaná hitlerovským Nemeckom od jesene 1938. Jej oslobodenie Sovietskou armádou tak znamenalo aj návrat do slovenskej vlasti! Je čo pripomínať. Spomienku viažeme ešte na jeden tragický okamih. V Petržalke bol od konca roka 1944 tábor ...