Články zo slovenského života v zahraničí 2016

//Články zo slovenského života v zahraničí 2016

Báčsky Petrovec: Slávnosti Slovákov v Srbsku

Slovenské národné slávnosti v Srbsku V Báčskom Petrovci (Srbsko) a v okolitých slovenských osadách konali sa v dňoch 5. – 7. augusta jubilejné 25. obnovené Slovenské národné slávnosti. Od roku 2009 sú tieto slávnosti aj oficiálnym celoštátnym srbským [...]

X