Články zo slovenského života v zahraničí 2017


//Články zo slovenského života v zahraničí 2017

J. Janok: „Príďte do Štúrova pozrieť si našu vlasť pri najširšej časti toku Dunaja“ Miestne odbory MS pôsobia po celom Slovensku Slováci činní v Štúrove a aj za Dunajom

  Miestny odbor Matice slovenskej Štúrovo po roku 1990 vykonal množstvo nevyčísliteľnej záslužnej práce na kultúrnom poli, predovšetkým však pomáha a slúži Slovákom z tohto juhoslovenského mesta. Stmeľuje dobrých ľudí – Slovákov [...]

X