Košický kraj


/Košický kraj

Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY

Podujatie venované 85. výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY Štefana Leonarda Kostelníčka, spomienke na zosnulú PhDr. Annu Kostelničákovú, autorku knihy „ČARO ORNAMENTU. Štefan Leonard Kostelničák“ a kníhkupcovi, legionárovi i matičiarovi Júliusovi Kustrovi-Košickému Košice [...]

2019-02-19T11:15:56+00:0019 februára 2019 |Košický kraj|

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej

Košice, 8. 1. 2019 Dňa 8. 1. 2019 MO MS v Košiciach v spolupráci s DMS Košice zorganizovali slávnostné podujatie pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej republiky a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej. Podujatie [...]

2019-01-14T15:57:03+00:0014 januára 2019 |Košický kraj|

Odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Hrdinovi na 80. výročie jeho smrti

Slovenské dejiny odhaľujú stále nové a zabudnuté tajomstvá, resp. hrdinov. Za pomoci vedeckého tajomníka MS Pavla Mičianika na svetlo dejín znovu vystúpil ďalší zabudnutý hrdina, a to príslušník finančnej stráže Jozef Hrdina, [...]

X