Košický kraj


/Košický kraj

Predsedníčka MO MS Spišská Nová Ves získala Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves

Dňa 11. 4. 2019 sa v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi konalo slávnostné odovzdávanie cien mesta Spišská Nová Ves, ako aj cien primátora mesta Spišská Nová Ves. Na [...]

Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny v Michalovciach

Predstavitelia Matice slovenskej a široká verejnosť si 29. marca v Michalovciach pripomenuli 80. výročie vyvrcholenia tragických udalostí agresie horthyovského Maďarska voči Slovensku a Podkarpatskej Rusi v rokoch 1938 - 1939 známej [...]

Matica slovenská si pripomenula 80. výročie Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi

Predstavitelia Matice slovenskej a široká verejnosť si 22. marca pripomenuli 80. výročie vyvrcholenia udalostí Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským letectvom. Podujatie zorganizovali Matica slovenská a mesto Spišská [...]

X