Košický kraj


/Košický kraj

Národný zraz Mladej Matice v znamení Štefánika, Malej vojny a turistiky

 „Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána...“ To sú slová nášho velikána P. O. Hviezdoslava, ktorý stál pri oživotvorení MS v roku 1919 a ktorý bol aj jej predsedom v rokoch 1919 – 1921. [...]

Sté výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou

V pondelok 20. mája 2019 sále Centra voľného času v Moldave nad Bodvou sa konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia od znovuobnovenia činnosti Matice slovenskej, ktorú zorganizoval tunajší miestny odbor. V úvodných slovách [...]

2019-06-13T12:18:31+00:0013 júna 2019 |Košický kraj|

Z vedeckej konferencie Rok 1919 a Slovensko vznikne monografia

Na pripomenutie si storočnice prelomového roku 1919 v slovenských dejinách Matica slovenská a Štátna vedecká knižnica v Košiciach usporiadali 10. júna 2019 vedeckú konferenciu s názvom Rok 1919 a Slovensko. Konferenciu v mene [...]

X