Matičný východ - občasník

Krajská rada Matice slovenskej Prešovského kraja vydala koncom marca už ďalšie číslo svojho občasníka venovaného matičným podujatiam a činnosti miestnych odborov v Prešovskom kraji." KR MS Prešov