Spomienkové akcie oslobodenia obcí na Východnom Slovensku

Hermanovce nad Topľou, 19. 1. 2018 V okolí Slanských vrchov a Ondavskej vrchoviny v čase 2. sv. vojny pôsobili partizánske oddiely, najznámejšou skupinou bola skupina Čapajev. Do konca roka 1944 sa spoločným úsilím podarilo oslobodiť obce na pravom brehu rieky Ondavy spod fašistickej nadvlády Táto rieka tvorila prírodnú bariéru, pozastavila postupujúce oslobodzujúce vojská na 8. týždňov. Po prekročení rieky Ondava už nič nebránilo vojskám v oslobodení miest a okolitých obcí. Matičiari z MO ...

Šaliansky Maťko

Dňa 17. 1. 2018 sa konalo okresné kola súťaže Šaliansky Maťko v Podtatranskej knižnici v Poprade. Reportáž odvysielala TV Poprad: http://www.tvpoprad.sk/saliansky-matko-ocami-deti/