170. výročie IV. sednice spolku Tatrín v Čachticiach

 Čachtice, 20. 8. 2017 „Treba sa zjednocovať, bo duch spolčovania má tú silu, ktorá vykoná to, k čomu sa jednotlivec nikdy nezmôže. Treba nám vychovávať a vzdelať slovenského človeka, aby bol ozajstným človekom“. „Treba sa zjednocovať, bo duch spolčovania má tú silu, ktorá vykoná to, k čomu sa jednotlivec nikdy nezmôže. Treba nám vychovávať a vzdelať slovenského človeka, aby bol ozajstným človekom“. Týmito slovami sa Michal Miloslav Hodža prihovoril účastníkom sednice 10. augusta 1847 na ...