Udalosti slovenských dejín


/Udalosti slovenských dejín

Oživotvorenie Matice slovenskej

Autorka: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD., Historický odbor Matice slovenskej Vzletným slovom oživotvorenie sa v slovenských dejinách označuje azda iba obnovenie Matice slovenskej po Prevrate roku 1918, keď na troskách [...]

X