Články zo slovenského života v zahraničí 2018

//Články zo slovenského života v zahraničí 2018

Matičné pracoviská a odbory celého Slovenska excelentne pracujú v oblasti krajanskej problematiky aj na regionálnej úrovni

V roku 2018 Krajanské múzeum MS posilnilo informovanie o možnostiach spolupráce s krajanmi aj smerom k členskej základni MS. Na žiadosť predsedu MS Mariána Gešpera pripravilo informačný blok budúcej vízie práce s krajanmi na regionálnych [...]

Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie

Užhorod, 17. 11. 2018 Zakarpatské akademické oblastné divadlo „BAVKA“ v Užhorode ožilo 17. novembra oslavami 25. výročia Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. Užhorodskí matičiari si dôstojne pripomenuli prvú štvrťstoročiu činnosti [...]

Uskutočnila sa najvyššia konferencia SR v oblasti štátnej politiky smerom ku krajanskej problematike – Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Počas posledného októbrového týždňa sa v Bratislave konala Stála konferencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ). Tentoraz sa obsahovo zameriavala na generačné výzvy krajanských komunít sveta. So svojimi pripomienkami [...]

Úspešní divadelníci zo srbského Kulpína v Topoľčanoch a Bojnej

2.- 3. 11.  2018 Topoľčany, Bojná  Druhý polrok možno v Nitrianskom regióne charakterizovať aj vzájomnými intenzívnymi vzťahmi miestnych odborov Matice slovenskej s krajanmi a so slovenským zahraničím. Po návšteve nášho regiónu členmi [...]

Na mládežníckom folklórnom festivale v rumunskom Čerpotoku sa prezentovala aj Matica slovenská  

Počas horúcich júlových dní Slováci z Rumunska pod organizačnou hlavičkou DZČSR pripravili v obci Čerpotok mládežnícky folklórny festival, ktorý už tradične nesie prívlastok najväčšieho slovenského festivalu v Rumunsku. Malá slovenská dedinka na [...]

X