Žilinský kraj


/Žilinský kraj

Pred sto rokmi sa dekrétom Vavra Šrobára začalo oživotvorenie Matice slovenskej

Obnovenie činnosti Matice slovenskej sa začalo 1. januára 1919 vydaním dekrétu Vavra Šrobára. Ustanovizeň si tak v roku 2019 pripomína 100. výročie svojho oživotvorenia v prvom Česko-Slovensku po násilnom zatvorení [...]

X