Cesty za poznaním


//Cesty za poznaním

16. 6. 2018

Milí matičiari, chceme sa s Vami podeliť o úžasné zážitky z našej cesty za poznaním. Dňa 16. 6. 2018 štyridsať členov MO MS Banská Bystrica a matičného klubu DC Lipa sa zúčastnilo na autobusovom zájazde na trase Muráň, Tisovec, Revúca, Ochtiná a späť.
Prvou zástavkou bol Muráň, kde sa nachádza gotický hrad z 13. storočia, tretí najvyššie položený slovenský hrad a hneď blízko je národný park Muránska planina. V deň zájazdu sme si však všetci pochutnali na skvelých Muránskych buchtách.
Ďalšia zástavka bola Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá sa zaraďuje k svetovým unikátom kvôli bohatstvu výzdoby. Aragonit – uhličitan vápenatý – má rovnaké chemické zloženie ako viac rozšírený kalcit, nemá praktický význam, iba mineralogický, a má tiež viacero odrôd a farieb, napr. žriedlovec, hrachovec, zeirignit, igloit. Mnohé útvary majú tvar kvetu, hovoríme im železný kvet. Aj naša skupina obdivovala nádherné útvary, ktoré vymodelovala príroda.
Nosným programom zájazdu bola návšteva mesta Revúca, kde sme navštívili Múzeum Prvého slovenského evanjelického gymnázia.
Revúca sa nachádza na Gemeri, je to okresné mesto, patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja.
Má však aj historický význam. Dňa 16. 9. 1862 tu vzniklo Prvé osemročné slovenské evanjelické gymnázium. Bolo prvou strednou školou v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Škola však mohla existovať len vďaka zbierkam a darom. Na čele školy stáli: A. H. Škultéty, Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Ján Botto, Samuel Ormis a Ivan Branislav Zoch – priekopník vo vyučovaní telesnej výchovy a učiteľ fyziky.
Na gymnáziu sa vyučovala slovenčina, maďarčina, nemčina, latinčina, gréčtina, matematika, dejepis a fyzika. Konali sa tu aj prvé maturity v slovenskom jazyku, a to v roku 1868. V tom istom roku ku gymnáziu pribudol aj učiteľský ústav na výchovu slovenských pedagógov, ktorí potom pôsobili v národných školách. Zo žiakov aj učiteľov sa stali uznávané osobnosti, básnici, spisovatelia, ako napr. Martin Kukučín, Ľudovít Rizner a ďalší.
Vládne kruhy Uhorska však žiakov a učiteľov obvinili z protivlasteneckej činnosti a 20. 8. 1874 gymnázium v Revúcej násilne zatvorili. Do uzavretia gymnázia v roku 1874, teda počas 12 rokov, tu študovalo 566 žiakov a 90 učiteľov. Múzeum sa špecializuje na históriu a činnosť Prvého slovenského evanjelického gymnázia a jeho historický prínos v rokoch 1862 – 1874.
Stála expozícia múzea je inštalovaná priamo v pôvodnej budove školy.
V areáli múzea sa nachádza park slovenských národovcov, inštalované sú tu dve busty, a to Dr. Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa. Park vznikol v roku 1993.
Naše poďakovanie patrí mladej lektorke, ktorá nás sprevádzala a zaujala svojím rozprávaním.
V Revúcej sa v dňoch 15. – 17. 6. 2018 konali Dni mesta, a tak sme si pozreli vystúpenia súborov Revišťan, Muránska Zdychava a Lykovec. Pochutnali sme si tiež na gemerských špecialitách.
Naša posledná zástavka bola mesto Tisovec, okres Rimavská Sobota. Tu sa v roku 1902 narodil Vladimír Clementis. Pozreli sme si jeho rodný dom a pri jeho pomníku sme na neho spomínali ako na politika, člena povojnovej vlády, ministra, diplomata, právnika, spisovateľa, prekladateľa, žurnalistu, ale najmä ako na človeka so smutným a krutým osudom, ktorý sa naplnil v roku 1952, keď v procese pod vedením Rudolfa Slánského bol odsúdený a následne popravený. V roku 1963 bol in memoriam rehabilitovaný. Je dobre pripomínať si minulosť, lebo nám pomôže lepšie pochopiť prítomnosť a ukáže smer, ako pripraviť lepšiu budúcnosť.
Všetci účastníci zájazdu boli spokojní a o tieto zážitky sme sa chceli s Vami, milí matičiari, podeliť. K všetkým tu opísaným miestam prikladáme fotodokumentáciu.

Elena Fašková a Angela Mušková,
členky DC Lipa

Foto: Blažena Sadloňová, členka DC Lipa

2018-06-26T12:01:03+00:0026 júna 2018 |Banskobystrický kraj|
X