Chválihodná aktivita v oravskom regióne

thumbnail

Dolný Kubín, 4. 12. 2017

Som nesmierne rád, že v oravskom regióne pracujú organizácie združenia a skupiny ktoré nezabúdajú na oblasť kultúry a vytvárajú a podporujú aktivity v tejto oblasti. Nesmieme zabúdať na túto významnú oblasť pre informovanosť hlavne pre mladú generáciu. V literárnej expozícii Oravského múzea v Dolnom Kubíne pri príležitosti 450.  výročia narodenia Juraja Turzu prezentovali prednášku odbornej pracovníčky PhDr. Heleny Saktorovej,PhD. pod názvom Turzovské knižnice.
Šírenie humanizmu a renesancie na Slovensku súviselo aj zo zakladaním a budovaním súkromných knižníc v šľachtickom a mestskom prostredí. Viacerí predstavitelia šľachty a kléru sa stali aj mecénmi jednotlivcov a škôl. A takúto úlohu zohrávali aj Turzovci vo viacerých generáciách. Pani profesorka Saktorová ktorá je aj autorka knihy Turzovské knižnice v prednáške ako nosnú, ktorú sa snažila zrekonštruovať prezentovala zbierku palatína Juraja Turzu /15677-1616/ V tej dobe sa na usporiadaní zbierky podieľal jeho sekretár Samuel Hamel. Početná mládež aj hostia prednášky mali možnosť vidieť aj originály zbierky z Oravského múzea v pôvodnej väzbe.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné
článok neprešiel jazykovou úpravou