Čierna kapitola dejín – holokaust


//Čierna kapitola dejín – holokaust

Holokaust bol historicky a morálne zlomovou udalosťou, nielen v 20. storočí, ale v celej histórii ľudstva. Zásadným spôsobom spochybnil základy ľudskej civilizácie.
Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933 – 1945. Bolo realizované štátnymi inštitúciami nacistického Nemecka a s ním kolaborujúcimi režimami v Európe. Ako synonymum sa zvykne používať aj hebrejské slovo šoa (zničenie, záhuba). V období holokaustu boli v Európe prenasledovaní a vraždení tiež politickí odporcovia nacistov a ich spojencov, ako aj ďalšie skupiny obyvateľov: Sinti a Rómovia, Svedkovia Jehovovi, fyzicky a psychicky hendikepovaní, homosexuáli.
Na Slovensku do pádu komunistického režimu v novembri 1989 nebol holokaust témou oficiálneho vedeckého, spoločenského, vzdelávacieho ani politického diskurzu. Nespomínal sa v školských učebniciach. Systémová zmena vo vzdelávaní nastala až po roku 2002. Na území vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) platili protižidovské zákony a nariadenia, odohrávali sa tu prvé dejstvá tragédie: diskriminácia a prenasledovanie miestneho židovského obyvateľstva, jeho okradnutie (arizácie) a nakoniec vyvezenie za hranice slovenského štátu po zbavení občianskych práv (deportácie).
Južné územia dnešného Slovenska pripadli rozhodnutím Prvej Viedenskej arbitráže (2. 11. 1938) hortyovskému Maďarsku. Slovensko prišlo o vyše štvrtinu svojho územia. Tu žilo približne 80 000 obyvateľov, medzi nimi viac ako 40 000 Židov. Na tomto území sa odohrával holokaust pod maďarskou, neskôr nacistickou nemeckou jurisdikciou.
Žitnoostrovská knižnica v spolupráci s Domom Matice slovenskej 4. júna pripravila pre žiakov Gymnázia L. Dúbravu prednášku, ktorá bola zameraná na prenasledovanie Židov na slovenskom území v období slovenského štátu. Antisemitizmus tvoril hneď od začiatku integrálnu súčasť jeho celkovej politiky. Vyvrcholením protižidovských opatrení bola organizácia transportov v dvoch vlnách (marec – október 1942 a september – marec 1944/45). Väčšina z deportovaných Židov bola zavraždená v nacistických koncentračných a vyhladzovacích táboroch alebo priamo na slovenskom území po vypuknutí Slovenského národného povstania.
Múzeum holokaustu v Seredi, v spolupráci s ktorým spolupracuje Dom MS v Dunajskej Strede, vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Prednáška Mgr. Mateja Beránka, PhD., bola mimoriadne zaujímavá svojím spracovaním a sprevádzaná dokumentárnymi materiálmi.

 

PhDr. L. Klučková,
riaditeľka DMS v Dunajskej Strede

2018-06-11T14:49:31+00:0011 júna 2018 |Trnavský kraj|
X