Čierny Balog - oslavy 410 výročia prvej zmienky o obci a 73. výročia SNP

thumbnail

Čierny Balog, 26. 8. 2017

 V sobota 26. augusta 2017 patrila k pekným slnečným dňom. Obec Čierny Balog v spolupráci s Jozefom Vránskym, čiernobalockým rodákom, žijúcim v Bratislave a ďalšími spoluorganizátormi, pripravili v Lesníckom skanzene oslavu, ktorá pozostávala z troch aktivít - pripomenutie si 410. výročia prvej písomnej zmienky o trvalom osídlení, oslavy 73. výročia SNP v povstaleckej obci Čierny Balog a 10. ročník Bačovského dňa.   Atraktívny program, pekná lesná príroda v 15 km dlhej Vydrovskej doline, slnečné  počasie pritiahlo nielen početnú kulisu hostí, ale aj návštevníkov. Podľa odhadu sa ich postupne dostavilo  na 4-5 tisíc, zo všetkých kútov Slovenska. Je potešiteľné, že medzi účastníkmi bolo množstvo mladých ľudí a rodín s deťmi. Kyvadlovou dopravou ich zo stredu obce privážala a celý deň pri presunoch obvážala Čiernohronská železnička. Priebeh osláv mal dve hlavné časti. Na začiatku oficiálny dvojhodinový program. V úvode Mirka Rosíková a s Robom Hlaváčikom predstavili okolnosti 410 výročia prvej zmienky o prvej stálej usadlosti - Krám v chotári dnešného Čierneho Balogu. Nasledoval privítací príhovor starostu obce Františka Budovca. Starosta súčasne odovzdal slovo rodákovi a čestnému občanovi  spisovateľovi Petrovi Kováčikovi. Spisovateľ sa ľudsky vyznal ako detskými očami - 8 ročný chlapec, vnímal vojnu a povstanie. Nasledovalo vyznamenávanie. Ústredný predseda SZPB  Pavol Sečkár vyznamenal za zásluhy Jána Šuleja, Jozefa Vránskeho, Ivana Kučeráka a zo zdravotných dôvodov neprítomného priameho účastníka bojov o Čierny Balog, dnes už 93 ročného Jozefa Štulrajtera – Belendu. Klub generálov SR, ktorý tu zastupovalo 6 prítomných generálov vo výslužbe, medzi nimi aj rodák - čiernobaločan Generál major Ján Pančík -  udelili 5 vyznamenaní, medzi nimi Antonovi Pôbišovi, Františkovi Budovcovi, Milanovi Kováčikovi. Vyznamenanie prevzal aj „Nemec“ Tibor Devát za vedenie Klubu vojenskej histórie Tyrnau.... Po oficiálnej časti, spestrenej vystúpením ľudového speváckeho zboru z Pohorelej a folklórnej skupiny z  Čierneho Balogu,  nasledovali ukážky historických bojov a udalostí v obci Čierny Balog v rokoch 1944 – 1945, teda počas SNP a pri obranných bojoch  koncom januára 1945.  Imitovanie skutočných historických udalostí a bojov vykonalo 150 – v dobových uniformách oblečených, po zuby odzbrojených a vojenskou technikou vybavených  účinkujúcich,  z 20-tych Klubov vojenskej histórie zo Slovenska aj z Čiech.  Uskutočnilo sa v dvoch častiach Najprv pri amfiteátri, hneď po úvodnom oficiálnom programe, to boli ukážky z roku 1944. Lúčenie matiek a dievčat s mládencami, ktorí sa hlásili do povstaleckej armády a k partizánom, nástup nacistických jednotiek,  protiakcie povstalcov. Na zdramatizovanie bol znázornený aj prepad  povstalcov na plošinovom vagóne železničky, ťahanej  s parným rušňom. Nasledovala obedná prestávka počas ktorej prítomní, mohli v rámci Bačovského dňa ochutnať valašské výrobky – syr, žinčica a  pochutiť si baraních špecialitách.  Súčasne prestávka slúžila na presun účinkujúcich, techniky a návštevníkov k cca 3 km vzdialenej horárni „pred Obrubovánskou“ , kde na trávnatej stráni pod lesom sa uskutočnila druhá časť ukážok – historické boje a udalosti z roku 1945.   Patrilo k nim  aj upálenie asi 60 Rómov . Najimpozantnejší a najmasovejšie zastúpení účinkujúcimi hercami, bol imitovaný boj obrancov z Čierneho Balogu, proti nemeckej presile v dňoch 28-29. január 1945. Tento boj bol zavŕšený príchodom  Červenej armády, ktorá spečatila oslobodenie obce. Záver bohatého programu bol znova v amfiteátre, patril vystúpeniu ruského ľudového súboru.

Text:  Milan Kováčik - Komovkove z Brezna

Foto:  doc. Ing. Milan Pivovarči CSc.

Fotogaléria:

1.časť – oficiálny program v Lesníckom skanzene:

https://photos.google.com/share/AF1QipO5X3x48BilQpElFd4sy4W9oTp7JErdilrxihKY3PMmG_OcF2CuY_GbjJadhBCHSQ?key=Um5VczNKUzFJWHVNbUdDR2ppRER4dG9OUWV0S2FB

 

2.časť – imitácia oslobodzovacích bojov:

https://photos.google.com/share/AF1QipOxA4YNVL8TpGX8jIsS2oakNCsKOlvId2Q72JWyCAO6jOOK_QDDDqJyX6pbuz01wg?key=U1oxVU5LbTVKTUlIbVhZN3IxNV9YVkVYN2RUdnJn