Činnosť Hlaholskej akadémie


//Činnosť Hlaholskej akadémie

Na pozvanie o. z. SLAVICA sa Hlaholská Akadémia Domu Matice slovenskej v Bratislave zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Forum Slavica 2014 na tému SLOVO A PÍSMO SLOVENOV, ktorá sa uskutočnila 25. októbra 2014 pod záštitou Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v koncertnej sále Nitrianskej galérie Župného domu v Nitre.

Slovensko na tejto konferencii zastupoval kulturológ Prof. Viktor Timura s príspevkom Od slov k písmu a PhDr. Rudolf Irša s prednáškou Pohanská svätyňa v Holíči. S témou Najstaršie písmo a pritom slovanské prišiel Mgr. Jozef Janták. Účastníkmi konferencie zo zahraničia boli z Českej republiky Mgr. Lubor Mojdl s prednáškou Otázniky slovanských písem – problémy jejich vzniku a priority, Mgr. Jan Klobušický s príspevkom Několik poznámek k původu slovanských písem. Jozef Pacher hovoril na tému A. Horák: O Slovanech úplně jinak. Účastníkmi medzinárodnej konferencie Forum Slavica 2014 boli aj hostia, z Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bosny-Hercegoviny.

Hlaholská Akadémia (HA) tu bola prítomná formou workshopu, ktorý sa konal vo vstupnej hale konferenčnej sály. Tu sme ponúkali komplexnú prezentáciu unikátnej kresťanskej abecedy hlaholiky – prvého písma Slovákov z 9. stor., ktoré vystihovalo všetky osobitosti slovanského jazyka. Pri tejto vzdelávacej aktivite, boli naši lektori väčšinou v úlohe moderátora. V powerpointovej prezentácii, ktorá nepretržite prebiehala počas celej konferencie, sme ponúkali pohľad na históriu a výklad hlaholského písma. Návštevníci sa mohli oboznámiť s najstaršími písomnými pamiatkami zapísanými hlaholikou ako napríklad Kyjevské lisy, Klotzov kódex či ,Assemanov evanjeliár a do vlastných rúk vziať kópie týchto starých dokumentov. K nahliadnutiu bolo aj niekoľko odborných kníh jazykovedcov najmä od Jána STANISLAVA. Účastníci mali možnosť aj sami si vyskúšať ako sa dá písať hlaholikou, v čom ich usmerňovali naši lektori. Na roll-up baneroch HA v štyroch jazykoch prezentovala tiež Stredodunajskú koncepciu pravlasti Slovanov od významného ruského slavistu O. N. Trubačova, pri ktorej sa účastníci konferencie zastavovali v živej diskusii. V centre pozornosti bola i naša výstava SLOVO SLOVANOV, ktorá v skratke prehľadným spôsobom oboznamovala účastníkov konferencie so základnými črtami Slovanov, ich charakterom a kultúrou.
Bratislava, 25. 10. 2014

Mgr. Elena Šubjaková

2015-05-24T16:26:37+00:0021 októbra 2014 |Bratislavský kraj|
X