Čítame Timravu

thumbnail

Lučenec, 21. 7. 2017

2. októbra 1867 sa narodila spisovateľka, národná umelkyňa Božena Slančíková Timrava. A preto Novohradské osvetové stredisko v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Lučenci zorganizovalo spomienkovú slávnosť k 150. výročiu narodenia tejto našej rodáčky. V dopoludňajších hodinách, 21.07.2017, sa priestory Domu MS v Lučenci zaplnili žiakmi zo základnej školy na Vajanského ulici. Po otvorení a privítaní hostí Máriou Ambrušovou riaditeľkou Novohradského osvetového strediska sa prešlo k prednáške doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka PhD., ktorý si pripravil ukážky z Timravinej tvorby a žiakom predstavil význam a podstatu jej diel. Poukázal najmä na tematiku vzťahov medzi mužom a ženou, túžbou mladých dievčat po svadbe očami Timravy. V popoludňajších hodinách bolo podujatie určené pre širokú verejnosť a bolo obohatené o prezentáciu pána Jána Jančovi – Rod Slančíkovcov slovom a obrazom. Po prednáškach lektorov sa pustil prítomným dokumentárny film Moja teta Timrava, v ktorom hlavnou respondentkou bola neter Timravy, pani Ara Petrivaldská, ktorá predstavila „Boženku“ z trochu iného uhla. Ako dcéru, sestru, tetu či vychovávateľku detí v obci Polichno, ale hlavne ako človeka so svojimi tajomstvami a túžbami. Autorkou toho krátkeho filmu je Katarína Kočálková, ktorá spracovala a natočila film len ako bakalársky projekt. Dokument však dosiahol mimoriadne úspechy, bol vybraný na mnohé medzinárodné filmové festivaly, získal ocenenia, odvysielala ho RTVS a dokonca ako jeden z mála slovenských filmov aj Česká televízia. Najväčším úspechom pre pani Kočálkovú je, že jej film schválilo, zatiaľ ako jediný študentský film, Ministerstvo školstva ako učebnú pomôcku pre stredné školy. Prítomní sa dozvedeli o pôvode a najbližšej rodine Boženy Slančíkovej Timravy, o jej živote, o tom akým bola človekom, či o dôvodoch a zameraní jej tvorby. Teší nás, že sme mohli osláviť výročie narodenia „Boženky“ takýmto neoceniteľným podujatím.

Simona Šimová
Dom Matice slovenskej Lučenec

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia