Článok k vyhodnoteniu 22. ročníka súťaže Račiansky jahodový kvet


//Článok k vyhodnoteniu 22. ročníka súťaže Račiansky jahodový kvet

Súťaž Račiansky jahodový kvet sa skladá z dvoch časti, a to z pôvodnej literárnej tvorby a z pôvodnej výtvarnej tvorby v piatich vekových kategóriách.

Pre literárnu časť sú definované tieto vekové kategórie:

 1. kategória – žiaci ZŠ ročník 1 – 4
 2. kategória – žiaci ZŠ ročník 5 – 7
 3. kategória – žiaci ZŠ ročník 8 – 9
 4. kategória – študenti SŠ
 5. kategória – dospelí autori

Pre výtvarnú časť sú definované nasledovné vekové kategórie:

 1. kategória – deti z MŠ
 2. kategória – žiaci ZŠ ročník 1 – 4
 3. kategória – žiaci ZŠ ročník 5 – 9
 4. kategória – študenti SŠ
 5. kategória – dospelí autori

V kategóriách 1. – 4 prebieha prvotný výber prác na príslušných školách.

Každoročne sa v septembri vyhlasujú témy pre nový ročník. V 22. ročníku súťaže boli vyhlásené tieto súťažné témy:

 1. Tradície a ich nasledovanie
 2. Moja najobľúbenejšia činnosť
 3. Čaro kvetov
 4. Slovensko a storočnica republiky
 5. Voľná téma

Uzávierka súťaže je každoročne 28.2. príslušného roka. V tomto ročníku sme dostali 224 krásnych literárnych prác, z ktorých 61 prác bolo formou poézie a 163 prác formou prózy (vek autorov od 7 rokov do 89 rokov). Vo výtvarnej časti sme dostali 260 výtvarných prác (vek autorov od 3 rokov do 95 rokov).

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 3. 5. 2018 o 14. hod. v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave Rači. Na slávnostné vyhodnotenie súťaže boli osobne pozvaní všetci ocenení autori v literárnej, ako aj výtvarnej časti, zástupcovia mestskej časti, zástupcovia Matice slovenskej a všetci priatelia a podporovatelia. Hostí privítala a úvodné slovo povedala pani učiteľka Mgr. Alžbeta Vöröšová zo ZŠ Tbiliská. O kultúrny program sa nám postarali žiaci zo ZŠ Tbiliská. Ceny pre ocenených odovzdávali za mestskú časť Bratislava Rača pán starosta Mgr. Peter Pilinský a za Maticu slovenskú predseda Dozorného výboru MS pán JUDr. Štefan Martinkovič. JUDr. Štefan Martinkovič udelil cenu Matice slovenskej žiakovi 9. A Spojenej školy de La Salle Filipovi Rašlíkovi za prácu v názvom Slovenské tradície – materinská reč a tiež najstaršej účastníčke a ocenenej pani Emílii Filipovej (89 rokov) za zbierku básní. Po odovzdaní ocenení bola vernisáž všetkých prác (výtvarné aj literárne práce) s občerstvením.

Ing. Mária Voznická EUR ING, predsedníčka MO MS Bratislava Rača

Zborník prác ocenených autorov

Zoznam ocenených – literárna časť

Zoznam ocenených – výtvarná časť

 

 

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2661.jpg“ image_id=“27596″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options]

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2661.jpg“ image_id=“27596″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options]

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/05/IMG_2661.jpg“ image_id=“27596″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options]

2018-05-09T14:40:17+00:009 mája 2018 |Bratislavský kraj|
X