Členovia MO MS Martin navštívili Šatnicu Matice slovenskej


//Členovia MO MS Martin navštívili Šatnicu Matice slovenskej

Martin, 31. 1. 2019

Posledný januárový deň 2019 sa členovia Miestneho odboru MS Martin zúčastnili na exkurzii v Požičovni krojov a kostýmov, ktorá je pracoviskom Matice slovenskej od roku 1993, v minulosti aj u mnohých zákazníkov známa pod názvom Šatnica. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska.
S históriou a potrebou vzniku tejto jedinej ustanovizne svojho druhu na Slovensku nás zoznámila jej terajšia pani vedúca PhDr. Milada Špalková. Šatnica uchováva v budove bývalej Neografie, a. s., spolu okolo 3 300 kostýmov a krojov, ktoré sú každý pracovný deň pripravené jej obetavými a vysoko profesionálnymi pracovníčkami na požičiavanie pre členskú základňu a verejnosť.
Svojimi dlhoročnými skúsenosťami z práce v Šatnici nás obohatila aj jej bývalá vedúca pracovníčka pani Anna Turčoková. Pútavým výkladom, hlavne k jednotlivým súčastiam odevov a ukážkou najkrajších slovenských národných krojov nás natoľko zaujala, že sme svoju prehliadku predĺžili do večerných hodín. Táto návšteva navodila pocit národnej hrdosti za náš národný odev, ku ktorému sa radi vraciame aj v dnešných moderných časoch.
Ďakujeme všetkým minulým činovníkom, ktorí začali formou divadelných ochotníckych predstavení jej históriu, a aj súčasným, ktorí ju uchovávajú pre nasledujúce generácie a nedovolia, aby zanikla jej jedinečnosť.

 

Viera Jochymková

2019-02-04T15:30:43+00:004 februára 2019 |Žilinský kraj|
X