Čo nie je v učebnici dejepisu


//Čo nie je v učebnici dejepisu

Život, osudy, diela osobnosti dejín Slovenska priťahovali a priťahujú pozornosť mladšej i staršej generácie už odpradávna. Sú inšpiráciou človeka k nájdeniu vlastnej životnej cesty, k angažovanosti, tvorivosti v spoločnosti, kde žije. PaedDr. Helena Rusnáková o histórii minulosti a jej čare dobre vie. Jej záujmy smerovali k mnohorakosti obrazov v histórii, čo dokázala už pri obhajobe doktorátu na Katedre všeobecných dejín Univerzity Komenského v Bratislave. Nechala sa strhnúť dianím dnešnej doby, a tak ako novinárka predstavuje udalosti či osobnosti podieľajúce sa na vytváraní bohatého života spoločnosti. Jej články obohatili stránky regionálnej tlače, odborných časopisov a nájdete ich aj na webových portáloch teraz.sk či sme.my. Jej elektronicky publikované poviedky a historické diela ju posúvajú k ďalšej tvorivej činnosti.
Slovensko sa v tomto roku môže pochváliť viacerými významnými výročiami. Autorka sa rozhodla, že pripraví svojim študentom a širokej verejnosti druhý diel publikácie Čo nie je v učebnici dejepisu. Vydala ju spoločne s riaditeľkou Domu Matice slovenskej Šurany Mgr. Miroslavou Kozárovou pri príležitosti 1 155. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu a 155. výročia založenia Matice slovenskej.
Brožúra motivuje čitateľov k poznávaniu našich koreňov, k zamysleniu sa nad neľahkým životom v minulosti a zároveň k uvedomeniu si možností súčasnosti. Nepriamo tým nabáda ku kopírovaniu aktivít dejateľov v histórii, ktorí dokázali meniť svoje sny na skutočnosť.
Osudy Štefana Moysesa, Sama Chalupku, Mikuláša Dohnányho a iných priniesli v spomínanej brožúre okrem iného i svedectvo. Svedectvo o tom, že na každom začiatku životnej púte či historickej udalosti nikto nevie, aký bude výsledok snaženia, a i napriek neľahkým skúškam prináša viera a práca svoje plody. Nebolo to inak ani v minulosti a nebude to inak ani v súčasnosti. A to je hlavným odkazom osobností našej histórie, o ktorých sa dočítate v publikácii Čo nie je v učebnici dejepisu 2.

MKS

2018-07-11T13:59:36+00:0011 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X