Cyklus prednášok a besied na košických gymnáziách, konzervatóriách a stred. školách o živote a diele matičných spisovateľov po 5. rokoch opäť ožíva

thumbnail

Na Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach sa opäť vrátili matičné stretnutia slovenských spisovateľov. Oživila sa tradícia, ktorá mala v Košiciach medzi stredoškolákmi veľkú popularitu. Matica slovenská -zastúpená MO MS Košice -Myslava oživila matičný projekt z pred 5. rokov"Matiční spisovatelia v slovenskej literatúre". Na konzervatórium, ktoré nesie meno po významnom matičiarovi , podpredsedovi MO MS Košiciach -Myslave -dnes už nebohej slov. hereckej legende a dlhoročnému pedagógovi na tomto slávnom konzervatóriu Prof. Jozefovi Adamovičovi, zavítal ako prvý matičný spisovateľ -predseda Matice slovenskej , známy to popredný slovenský ekonóm a bankár, ale hlavne známy slovenský spisovateľ Marián Tkáč. Na pôde školy ho privítal riaditeľ konzervatória Mgr.Róbert Galovics s celým vedením školy. Na jeho vystúpenia sa tešila takmer stovka študentov herectva a s nimi aj predsedkyne MO MS z Ťahanoviec a Terasy JUDr. Andrea Takáčová a Emília Nôtová. Po privítaní vzácnych matičných hostí vystúpil s referátom "Život a dielo spisovateľa Mariána Tkáča" predseda MO MS v Košiciach -Myslave F.Mrva. Potom už nasledoval 40.minútový bohatý kultúrny program v podaní domácich hercov a ľudových spevákov a tanečných súborov.
Preplnené auditórium sa však najviac tešilo na vystúpenie predsedu Matice slovenskej -známeho to slovenského spisovateľa Mariána Tkáča. A otázok na jeho literárnu tvorbu a jeho pôsobenie na čele Matice slovenskej bolo zo strany študentov herectva neúrekom.
Predseda MS Marián Tkáč sa na základe otázok rozhovoril aj o svojom profesionálnom živote , ktorý bol spojený s finančnou a bankovou praxou a prácou v Matici slovenskej. Je nutné slovenskej čitateľskej verejnosti v našich SNN , akou významnou osobnosťou novodobých dejín Slovenska Marián Tkáč je. Lebo tzv. mienkotvorné printové média vyťahujú na túto veľkú osobnosť, len negatívne skutočnosti, aj to veľmi skreslené a nepravdivé. Preto si pripomenieme v skratke jeho bohatý literárny a spoločenský život. V minulosti pôsobil Marián Tkáč ako námestník ministra financií v Bratislave. V roku 1992 bol viceguvernérom Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku, v rokoch 1993 – 1994 viceguvernérom Národnej banky Slovenska, do augusta 1993 povereným jej riadením. Spoluzakladateľ Národnej banky Slovenska. V rokoch 1995 – 2010 bol vedúcim Archívu Národnej banky Slovenska. Je autorom resp. spoluautorom viacerých vedecko-teoretických a odborných statí, dvoch vysokoškolských skrípt a 24 kníh literatúry faktu z oblasti financií, bankovníctva a histórie, ako aj beletrie. Absolvoval niekoľko jazykových a odborných pobytov v zahraničí, v rokoch 1993 – 1994 bol guvernérom Medzinárodného menového fondu za Slovenskú republiku, v rokoch 1997 – 2010 bol zástupcom Národnej banky Slovenska v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Od roku 2010 je predsedom Matice slovenskej.Jeho literárna tvorba je veľmi bohatá. V nej najlepšie ukázal svoju lásku k slovenskému národu a jeho dejinám. Spomenieme len časť jeho tvorby:
1 Národ bez peňazí, vydavateľstvo Bradlo 1992, eseje o národe, ktorý nemal vlastné peniaze
2 S vlastnou peňaženkou, Republic pres 1992, o potrebe hospodárskej a štátnej zvrchovanosti Slovenska
3 Národ a peniaze, Atrakt 1994, ako národ príde k peniazom
4 Mali sme bankárov? / Po stopách osobností, Prúdy 1996, kniha o šestnástich osobnostiach spojených s peňažníctvom
5 Slovenské banky v Uhorsku / Tak vznikala Hornouhorská banka Tatra, Vydavateľstvo Kubko Goral 1997
6 Zemplínske nebo, Vydavateľstvo SSS 1997, román
7 Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Vydavateľstvo Print-Servis 1997, eseje o slovenských hospodárskych dejinách
8 Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Čičavy podľa Mariána Tkáča, Print–Servis 1997
9 Kniha o Čičave, Print-Servis 1998 – 208 s., netradične napísané dejiny rodnej obce
10 Synovia a otcovia / Voľné pokračovanie knihy Mali sme bankárov?, Ofprint 2000, osudy ďalších slovenských peňažníkov
11 Veľký sen / prvá kniha bankovníckej ságy, Vydavateľstvo SSS 2000, začiatok ságy
12 Stále o tom istom, Voľné pokračovanie kníh Mali sme bankárov? a Synovia a otcovia, Ofprint J. Holík Bratislava 2002, osudy ďalších osobností slovenského peňažníctva
13 Vôňa peňazí, Alexandra Bratislava 2004, druhá časť bankovníckej ságy
14 Hospodárske dejiny / Stručný prehľad, skriptá, Vydavateľstvo Ekonóm 2005
15 Dejiny peňazí, skriptá, Vydavateľstvo Ekonóm 2007
16 Bratislavské banky, Vydavateľstvo PT A. Marenčin Bratislava 2007
17 Zemplínske nebo – Druhá epocha, AB Real 2009
18 Pravdivý slovenský príbeh, PostScriptum, 2009, slovenská história inak (2. vydanie 2010, 3 vydanie 2011)
19 Turzovci, PostScriptum 2011, román
20 Čičavskí Tkáčovci a ich príbuzní, PostScriptum 2012, dejiny rodu

1 Päť slovenských rodov, Matica slovenská 2012, prepis rozhlasových hier zo serálu Slovenské rody
2 Bernolák (román), Matica slovenská 2012
3 Banky – história, teória, prax, Sprint2 2013 (spoluatorstvo s Jozefom Medveďom a ďalšími)
4 Ochrankyňa národa, Matica slovenská 2013, eseje o Matici slovenskej
5 Naše dejiny v obrazoch od najstarších čias po Trianon, Matica slovenská 2013; autorom ilustrovaná kniha o slovenských dejinách
6 Zemplínske nebo, trilógia, Matica slovenská 2014
7 Francisci (roman), Matica slovenská 2015. Netreba zabúdať na jeho rozhlasové a televízne scenáre.Lebo televízia a rozhlas najviac ozrejmili a spropagovali jeho bohatú literárnu činnosť. Spomenieme len niektoré:

1. Za peniazmi a bankami, desaťdielny rozhlasový seriál o dejinách slovenského bankovníctva a histórii peňazí,
Sl. rozhlas 2002
2. V tieni šibeníc, trojdielna rozhlasová hra v seriáli Slovenské rody o Daxnerovcoch, Sl. rozhlas 2005
3. Podpis na dolári, štvordielna rozhlasová hra v seriáli Slovenské rody o Bosákovcoch, Sl. rozhlas 2005
4. V znamení leva, šesťdielny rozhlasová hrad v cykle Slovenské rody o Turzovcoch, Sl. rozhlas 2006
5.  Neznámy Petőfi, trojdielna rozhlasová hra v cykle Slovenské rody o Petrovičovcoch, Sl. rozhlas 2006
6.  Navždy a večne, 7-dielny dokument o peniazoch a bohatstve; STV 2010

1 Lis(z)t v tieni, hraný dokument; STV 2011
2 Po stopách Turzovcov, 6-dielny hraný dokument; STV 2011 Ťažké bolo lúčenie predsedu Matice slovenskej so študentmi herectva a ich pedagógmi.Na záver venoval predseda MS riaditeľovi školy Národné kalendáre 2017.

Matičné akcie na tomto konzervatórii sa konajú dlhé roky a nebude dlho trvať keď na Konzervatórium zavíta so slávnostnou akadémiou k Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorú MO MS Košice -Myslava bude v tomto roku poriadať aj so svojim vlastným kultúrnym programom po viacerých stredných školách, gymnáziách a konzervatóriách v Košiciach v priebehu celého roku 2017, ktorý vyhlásila Matica slovenská za Rok J. M. Hurbana v rámci 200.výročia narodenia tohto velikána slovenského národa.
V Košiciach 30. marca 2017

predseda MO MS Košice -Myslava
František Mrva

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok spolu s fotografiami (pdf)