Cyrilo-metodská akadémia otvorila XXVI. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok


//Cyrilo-metodská akadémia otvorila XXVI. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok

Močenok, 19. 6. 2018

V minulosti sú naše korene, v budúcnosti naša koruna. Gorazdov Močenok vďaka iniciatíve Miestneho odboru Matice slovenskej Močenok myslí aj na vzdelávanie a poznanie vlastných koreňov tunajších študentov.
Cyrilo-metodská akadémia je už dlhoročným projektom Miestneho odboru Matice slovenskej Močenok. Bývalá pedagogička a súčasná predsedníčka matičného odboru Jolana Lenčéšová každoročne organizuje akadémiu so zameraním na mládež. Oslovenou školou je vždy Základná škola v Močenku. Nie je tomu náhodou. V spolupráci so Združením slovanskej vzájomnosti sa organizátori snažia práve tunajším študentom zdôrazniť prepojenosť miesta, v ktorom žijú, ktoré je ich rodiskom, s významnými historickými udalosťami spojenými s pôsobením svätých Konštantína-Cyrila a Metoda a jedného zo sedempočetníkov svätého Gorazda.
Tohtoročná akadémia sa konala dňa 19. júna 2018 a bola zároveň otváracím podujatím k XXVI. ročníku Celonárodného festivalu kresťanských divadiel Gorazdov Močenok. V Kostole sv. Klimenta v Močenku v úvode privítala hostí a žiakom sa prihovorila predsedníčka J. Lenčéšová. Význam jubilea 1 150. výročia od uznania staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk vo svojej prednáške zdôraznil podpredseda Združenia slovanskej vzájomnosti Stanislav Bajaník. Hneď na úvod však podčiarkol aj komunikačný a vyučovací aspekt, o ktoré sa sv. Konštantín Cyril a Metod po zavedení a šírení staroslovenského jazyka zaslúžili. Génia doby a osobnosti oboch svätcov prednášajúci priblížil poslucháčom cez základnú potrebu identifikovať sa s vlastným jazykom, ktorý mal byť jednotným, dostupným a zrozumiteľným pre všetkých. Podľa slov S. Bajaníka: „Potomkovia takýchto géniov (vierozvestov sv. Konštantína a Metoda) sme my Slováci.“ Predsviatočné obdobie blížiaceho sa festivalu Gorazdov Močenok svojou prítomnosťou ozdobila herečka a recitátorka Ida Rapaičová. V jej recitátorskom podaní odznela prvá báseň Slovanov a Slovákov Proglas v staroslovenčine spolu so simultánnym prekladom. Cyrilo-metodskú misiu na našom území študentom potom priblížilo premietanie dokumentárneho filmu. I. Rapaičová so slovami: „v minulosti sú naše korene a v budúcnosti naša koruna“ študentom zdôraznila aj proces kodifikácie nášho jazyka a uvedomenie si, že ide o neustále živý, vyvíjajúci sa organizmus. Jedinečnú možnosť vypočuť si, ako znela staroslovenčina pred tisíc rokmi cez predslov k evanjeliu, doplnili organizátori o prednes básne, ktorú nám závidí celý svet – Cyrilometodiádu Jána Hollého, opäť v nezabudnuteľnom podaní Idy Rapaičovej. Týmto tohtoročná akadémia niesla hlavné posolstvo v odkaze nezabúdať na „Slovo“, vďaka ktorému je dnes náš národ tu, je stále živým.
Cyrilo-metodská akadémia sa konala s finančnou podporou Matice slovenskej a podporou Obce Močenok a Farnosti Močenok. Podujatie pokračuje XXVI. ročníkom Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná v dňoch od 25. do 29. júla 2018 v Močenku.

Veronika Bilicová, Dom MS v Nitre

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/06/IMG_5292.jpg” image_id=”28905″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

 

2018-06-26T11:56:05+00:0026 júna 2018 |Nitriansky kraj|
X