CYRILO-METODSKÝ DEŇ NA VYŠNOKUBÍNSKYH SKALKÁCH

thumbnail

Dolný Kubín, 9. 7. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej Dolný Kubín,Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne,mesto Dolný Kubín,Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a obec Vyšný Kubín sa spolu s milovníkmi slovenského národa Oravy a Liptova stretli pri slovenskom kríži ekumenickej jednoty dňa 9.7.2017 na Vyšnokubínskych skalkách. Stretnutie bolo venované v rámci Cyrilo-Metodského dňa aj pripomienke na 200.výročie narodenia Andreja Radlinského. Otvorenie hymnou a básňou prednesenou pani Jarmilou Németovou dodalo vážnosť tejto akcie. Nasledovali príhovory zástupcu Matice slovenskej Doc. PaedDr. Pavla Pareničku CSc., zástupcu MO MS Matice slovenskej MUDr .Vendelína Ťažandláka CSc. a primátora mesta Dolný Kubín Mgr.Romana Matejova. Všetko to spestril program speváckej folklórnej skupiny Orava. Počasie prialo a asi 50 členná skupinu hostí a priateľov slovenského národa sa zapojilo aj do zborového spevu slovenských národných piesní. Po programe na Vyšnokubínskych skalkách aj matičiari z Istebného prijali pozvanie s občerstvením a voľnou debatou v Mestskom kultúrnom stredisku. Pri peknom počasí ma trochu zamrzela neúčasť niektorých pozvaných hostí z regiónu Liptov a Orava. Pamätník slovenského Cyrilometodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych skalkách bol postavený 21.8.2003 Miestnym odborom Matice slovenskej Dolný Kubín z darov priaznivcov slovenského národa a ekumenicky bol posvätený 10.7.2004 na znak úcty solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi.

Pavol Stuchlý,
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou