Dar obetavého matičiara


//Dar obetavého matičiara

L. Mikuláš, 3. 5. 2016

V Miestnom odbore v Liptovskom Mikuláši pracuje mnoho zanietených ľudí, mnoho z nich podporuje našu národnú a kultúrnu ustanovizeň nielen finančne, ale aj rôznymi nevšednými darmi. Za všetkých môžeme spomenúť výtvarníka, matičiara Vladimíra Antošku, ktorý Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši daroval niekoľko obrazov a pre veľkú zasadaciu miestnosť vytvoril veľký obraz so znakom MS, s našim národným vrcholom Kriváňom a s prvými predstaviteľmi MS, biskupom Štefanom Moysesom a jeho prvým podpredsedom Karolom Kuzmánym.
Dňa 3. mája 2016 pribudol do Domu MS nový a nezvyčajný dar. Darcom bol tentoraz člen Dozorného výboru MO MS v Liptovskom Mikuláši, ľudový umelec, rezbár , ktorý zhotovuje aj opasky, kapsy pre valachov, pracky Ing. Ivan Líška. Rozhodol sa po tom čo daroval vyrezávaný matičný znak darovať svoje ďalšie dielo. Tentoraz to boli dva panely s vyrezávanými erbmi miest a obcí. Pozoruhodné je na tom to, že erby predstavujú všetky obce a mestá Liptova a Oravy kde pôsobia Miestne odbory MS. A tak návštevníci Domu MS môžu obdivovať erby Važca, Východnej, Kráľovej Lehoty, Pribyliny, Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Ľubele, Kvačian, Ružomberku a Stankovian z Liptova. Orava je zastúpená erbmi Dolného Kubína, Istebného, Tvrdošína, Trstenej, Námestova, Babína, Štefanova na Orave, Oravskej Polhory.
Na druhom panely sú erby obcí kde pôsobia Odbory Mladej Matice. Na tomto panely sú erby Podturne, Beňadikovej a Liptovského Mikuláša. Za účasti autora sa tohto podujatia zúčastnili početní matičiari, ako aj priaznivci tohto výnimočného umelca. Významnú udalosť svojou účasťou podčiarkla aj prítomnosť viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Bonku. Pri odhaľovaní daru Ivana Líšku riaditeľ Domu MS Marek Nemec povedal: „ Ďakujeme nášmu matičiarovi za tento dar, veríme že sa toto dielo stane trvalou súčasťou interiéru nášho domu. Teší ma, že sa nájdu matičiari, ktorí vytvoria také dielo ako majster Ivan Líška a sú ochotní ho darovať práve Matici slovenskej. „
Ľudový umelec Ivan Líška sa poďakoval za to, že môže toto dielo zdobiť priestory Domu MS a pevne dúfa, že zostane trvalou pripomienkou, hlavne pre mládež na to, čo dokážu urobiť ľudské ruky. Ľudová kultúra nášho národa je trvalou hodnotou, klenotom v hrudi národa, ktorý sa nikdy vytrhnúť nepodarí.“ K týmto slovám už netreba viac dodať.

(PVP)

článok neprešiel jazykovou úpravou

vesely-liptovsky-miestopis

2016-05-24T10:35:51+00:0024 mája 2016 |Žilinský kraj|
X