Deň Kurimy

Deň Kurimy

2017-09-22T10:16:34+00:00

Kurima, 16. 9. 2017

Kurimské slávnosti ukončovali matičné folklórne leto na Šariši
Ocenenie matičiara Jána Bartoša staršieho

Pesničkou v podaní FS Kurimjan, prestrihnutím pásky bol 16. septembra 2017 otvorený šiesty ročník novodobého  Jurmaku  na Varošu, ktorý organizovala obec a Miestny odbor MS v Kurime, čím sa na Šariši ukončilo aj matičné folklórne leto.
Do Kurimy prišli nielen rodáci, ale aj návštevníci, vzácni hostia, túžiaci po nevšednej jarmočnej atmosfére a po slovenskej ľudovej piesni. V rámci tohto ročníka sa významnej pocty dostalo Jánovi Bartošovi, národovcovi, dlhoročnému členovi MO MS v Kurime. Cenu predsedu Matice slovenskej za dlhoročnú prácu v prospech matičného hnutia a Pamätný list Členského ústredia MS za aktívnu činnosť v prospech matičnej členskej základni mu odovzdal JUDr. Marián Gešper, podpredseda MS, Gabriela Kaščáková, vedúca oblastného pracoviska MS v Bardejove a Mgr. Marta Mihoková, predsedníčka MO MS v Kurime. Oceneným bol aj starosta obce Ján Bartoš ml. pamätným listom za zásluhy na matičnej členskej základni.
Oslavy pokračovali vystúpením FS. Varošom sa rozliehali slovenské ľudové piesne, zneli krásne melódie a slová „Dnes všetky piesne patria iba Vám, spievame ich zo srdca, prijmite ich do srdca“, prijali návštevníci slávností, ktorých bolo neúrekom, potleskom  a spokojnosťou.
Vďaka patrí všetkým, čo sa zaslúžili o vydarené podujatie, osobitne starostovi obce Jánovi Bartošovi, Mgr. Marte Mihokovej, predsedníčke Miestneho odboru MS v Kurime a vedúcej FS Kurimjan a kultúrnej pracovníčke Dane Lastivkovej. Dni Kurimy boli realizované s finančnou podporou Matice slovenskej.
Ocenený matičiar Ján Bartoš sa narodil 1.augusta 1935 v Kurime. V rokoch 1951 – 1955  študoval na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Sabinove. Na škole aktívne pôsobil v školskom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti. V roku 1968 sa stáva členom Matice slovenskej. V tom istom roku bol zvolený za tajomníka MO  MS a bol ním až do roku 1975. V rokoch 1971 – 1973 bol členom celoslovenského výboru Matice slovenskej so sídlom v Martine. V roku 1972 sa pričinil o zorganizovanie osláv stého výročia úmrtia básnika Andreja Sládkoviča v Kurime. Súčasťou osláv bola výstava ľudových tradícií formou pamätnej izby. Prispieval článkami a básňami do regionálnych novín. Bol zakladateľom matičnej kroniky v obci a od roku 1986 je obecným kronikárom. Stále sa aktívne zaujíma o národno-kultúrne dianie v obci i širšom okolí.

Dana Lastivková

článok neprešiel jazykovou úpravou

Foto: Stanislav Horvat

 

 

 

X