Deň ľudových tradícií


//Deň ľudových tradícií

Rimavská Sobota, 28. 9. 2018

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Miestny odbor Matice slovenskej v Čerenčanoch už tradične v septembri organizujú projekt pod názvom „Deň ľudových tradícií“ v areáli Základnej školy Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote, ktorý je zameraný na upevňovanie kultúrneho povedomia mladej generácie. Je to projekt s miestnym významom a mal snahu tento cieľ dosiahnuť dňa 28. septembra t. r. Práve v súčasnosti, keď majú mladí ľudia mnoho podnetov na vnímanie kultúr národov Európskej únie, je veľmi dôležité posilňovať a upevňovať aj národnú hrdosť mladej generácie. Prispieť by k tomu mali nielen teoretické poznatky, ktoré žiaci získali v priebehu tohto podujatia , ale aj možnosť spoznať a prakticky si vyskúšať tradičné ľudové remeslá priamo od jednotlivých ľudových majstrov remeselníkov, všetko formou zážitkového učenia. Ľudoví umelci a remeselníci predstavili rôzne výrobky a ich samotnú výrobu v oblasti rezbárstva, brašnárstva, remenárstva, hrnčiarstva, včelárstva, výroby bačovského riadu, ďalej výrobky zo šúpolia, výrobky z dreva, tradičné výšivky, háčkovanie, pletenie, výroby píšťaliek, píšťal a fujár, praciek, bičov, nožov a pod. Žiaci bližšie spoznali naslovovzatých ľudových majstrov, akými sú Milan Stieranka, Milan Katreniak, Eva Dolinajová, Ľubomír Majan, Sonia Hrončeková, Jácint Majoroš, Silvia Laššáková a Magdaléna Kantorová. Popritom sa uskutočnili aj zážitkové prednášky o ľudových rozprávkach pri príležitosti 190. výročia narodenia P. E. Dobšinského, ktoré pútavo predniesla Jana Pósová z Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Folkloristka Jaroslava Lajgútová pripravila výstavu ľudových krojov a textílií, pričom pútavo opisovala obyčajovú kultúru a tradičné zvykoslovie v období žatvy, výroby chleba a dožiniek. Žiaci a pedagógovia mali možnosť oceniť tanečné a hudobné vystúpenie detského folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova pod vedením Miroslavy Podhorovej.
Organizátori chceli prostredníctvom tohto projektu motivovať žiakov k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradície, kultúrne dedičstvo, ako aj upevňovanie národnej spolupatričnosti.
Sprievodným podujatím bola výstava detských kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine.
Podujatie finančne podporila Matica slovenská a Banskobystrický samosprávny kraj.

PhDr. Ingrid Šulková,
DMS Rimavská Sobota

 

2018-10-02T11:47:47+00:002 októbra 2018 |Banskobystrický kraj|
X