Deň matiek vo Fiľakove


//Deň matiek vo Fiľakove

Mesiac máj už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 13. mája.
Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. Hoci oslavy Dňa matiek sa konajú po celom svete v rôznom čase, rovnaké sú pocity, s ktorými ľudia oslavujú tento sviatok. Aj vo Fiľakove sme si tento sviatok pripomenuli v Dome Matice slovenskej vo Fiľakove malým pohostením a programom, ktorý si pripravili deti z materskej školy Štúrova a deti z detského folklórneho súboru Jánošík. Na úvod sa prihovorila poverená riaditeľka DMS Fiľakovo a po nej prihovoril predseda miestneho odboru pán Pavol Krpeľan, ktorý privítal členky miestneho odboru a spolu s ďalšími členmi miestneho odboru odovzdali matkám kvety. Poďakoval im za ich obetavú prácu, ktorú ženy vykonávajú vo svojom osobnom a pracovnom živote.
Deň matiek má za cieľ, aby matky mali príjemný pocit zadosťučinenia a spokojnosti a preto sme radi, že sme aj my prispeli malou hŕstkou k pestreniu ich všedného dňa.

2018-05-20T18:39:50+00:0020 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X