Deň Milana Rastislava Štefánika v Prešove


//Deň Milana Rastislava Štefánika v Prešove

Prešov, 23. 10. 2017

M. R. Štefánik je jedna z najvýznamnejších osobností slovenská národa, zároveň výrazne ovplyvnil naše živote v dlhodobom dejinnom horizonte. Jeho životná cesta je veľmi inšpiratívna a znalosť základných míľnikov jeho politického snaženia je dôležitá aj pre vývin našej súčasnej slovenskej mládeže.
Dňa 23.10.2017 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku a z iniciatívy Domu MS v Prešove a aktívnych pedagógov zo Základnej školy na ulici Májové námestie v Prešove sa uskutočnila beseda k téme „Deň M. R. Štefánika.“ Besedu k tejto významnej osobnosti, akou bol M. R. Štefánik, viedol podpredseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý mal celý prierez jeho naozaj zaujímavého života, štúdia, zamestnania i dobrovoľnej činnosti pútavo pripravený prostredníctvom prezentácie fotografii a historických dokumentov.
Besedy sa zúčastnili dve skupiny žiakov ZŠ ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si vypočuli rôzne prelomové udalosti zo života M. R. Štefánika, ktorý dobrovoľne bojoval za našu vlasť, za slovenský národ. Tento národný hrdina je dôkazom toho, že ak je si človek ide za svojím, vzdeláva sa a napreduje, dosiahne v živote veľa. Svojím životom dokázal, že aj bez peňazí je možné s vytrvalosťou, inteligenciou a presvedčením sa presadiť. Prednáška však odhalila aj alarmujúce nedostatky vo vedomostiach žiakov z národných dejín a národných osobností. Matica slovenská ponúkla prednášky aj ďalším dejinným osobnostiam, rovnako ponúkla realizáciu pútavých dramatických pásiem mladých matičiarov pre účely vzdelávacieho procesu základných škôl.

Slávka Jurková

článok neprešiel jazykovou úpravou

2017-11-06T10:07:55+00:006 novembra 2017 |Prešovský kraj|
X