Deň otvorených dverí na Gymnáziu aj za účasti matičiarov

thumbnail

Vranov nad Topľou, 2. 2. 2017

Deň otvorených dverí na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou dňa 2. februára 2017 ponúkol študentom zaujímavú príležitosť stretnúť sa s osobnosťami spoločenskej i akademickej obce, manažérmi zo sveta obchodu, či vedeckými kapacitami. Gymnazisti sa však nezhostili iba úlohy poslucháčov, ale aj sami predviedli svoj talent a zručnosti, plus pre žiakov základných škôl pripravili zaujímavý a bohatý program.
Gymnázium vo Vranove nad Topľou neotvorilo vo štvrtok iba všetky dvere v škole, ale prezentovalo sa ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá vedie študentov k tomu, aby objavovali vlastné nové hranice a posúvali v sebe na stále vyšší stupeň túžbu prinášať pre spoločnosť inovatívne riešenia. Počas dňa otvorených dverí mali študenti priestor stretnúť sa s osobnosťami, s ktorými nemajú možnosť bežne bezprostredne komunikovať. Inšpiráciou pre nás je to, aby mohli zažiť a skúsiť životné skúsenosti ľudí, ktorí už sú za hranicou, kde sa naši študenti ešte len chystajú.
V úlohe prednášajúcich sa však predstavili aj absolventi Gymnázia vo Vranove a nechýbali ani členovia Matice slovenskej. Medzi nich patril aj podpredseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, ktorý spolu s Mgr. Petrom Šafrankom z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou priblížil zaujímavé i neznáme historické udalosti regionálnych dejín Zemplína i mesta Vranov nad Topľou v 19. až 20. storočí. Mnohí študenti po vypočutí obidvoch prednášok mohli konštatovať, že ich zemplínsky kraj nikdy nebol na okraji národného vývoja Slovákov, práve opak je pravdou, východné Slovensko tvorilo integrálnu súčasť nášho národného, politického, kultúrneho a vedeckého pohybu. Aj z týchto prednášok vyšla dlhodobá požiadavka pútavou formou približovať slovenskej mládeži národné dejiny i zdravé vlastenectvo, čo je nevyhnutné pre zachovanie našej osobitej slovenskej kultúry, ale aj štátneho života do budúcnosti.

Mgr. Michal Tkáč

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia