Deň valaskej kultúry v Zbojskej


//Deň valaskej kultúry v Zbojskej

Valaská kolonizácia v 14. až 15. storočí znamenala u nás doosídľovanie horských oblastí severného a stredného Slovenska pastierskym obyvateľstvom. Prvé takéto skupiny ľudí sa objavili vo vtedajších východoslovenských stoliciach. V priebehu nasledujúcich storočí, pri jej postupe na západ, do Gemera, horného Pohronia, Liptova, Oravy a Trenčianskej župy sa jej nositeľom postupne stalo už domáce slovenské a či prípadne aj poľské a rusínske obyvateľstvo zo susedných oblastí. Valaské obce zakladali na tzv. valaskom práve. To vlastne bolo upravené nemecké právo prispôsobené potrebám nových osadníkov. Valaskí poddaní za slobodné používanie pôdy odovzdávali panstvu po uplynutí stanovenej lehoty, spojenej so zakladaním obcí, dvadsiatok z oviec a poplatky od dobytka, odvádzali syr, bryndzu, lesnú zverinu, výrobky z kože, súkno… Vykonávali aj strážne služby a drevorubačské práce v horách. Na čele valaských obcí stáli dediční richtári a šoltýsi, ktorí mali aj nižšiu súdnu právomoc. V 17. storočí valaskí poddaní splynuli s dedinským obyvateľstvom. Toľko stručný pohľad do histórie etnografického fenoménu, ktorý významne ovplyvnil naše dejiny, priniesol mnohé zmeny v živote Slovákov a treba ho takto aj vnímať a pripomínať si ho aj dnes. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa viacerí organizátori – vrátane Matice slovenskej – rozhodli pripraviť na nedeľu 22. 4. Deň valaskej kultúry a sviatosť ovčiarstva. Toto stretnutie všetkých priateľov valaskej kultúry sa uskutoční na Salaši Zbojská neďaleko Pohronskej Polhory. Bohatý program sa začína o 10. 30 sv. omšou, na ktorej sa budú spovedať valasi a posvätatia statok. Nasledovať bude prvé vyháňanie oviec na pašu a ich miešanie, chýbať nebudú magické úkony vykonávané tradične na Juraja. S ukážkami tradičného folklóru vystúpia napríklad Margetky zo Šumiaca, Michal Smetanka, Karol Kočík, Ľubomír Tatarka, rodina Martina Tesáka a či viacerí heligonkári. Kto príde, určite si nenechá ujsť dobroty pôvodnej valaskej kuchyne. Bodkou za bohatým a zaujímavým dňom bude večerná zábava s ľudovou hudbou Kučeravý javor. Termín nebol vybraný náhodne, veď práve na Juraja (čo bude v pondelok 24. 4.) vyháňali valasi ovce na pašu po prvý raz v roku. Navyše, svätý Juraj otvára zem bylinám a hadom. Otvorte sa aj vy spomienkam na tradície, prípadne si oblečte kroje a uctite si takto predkov.

Igor Válek

2018-11-08T18:01:28+00:0013 apríla 2017 |Nezaradené|
X