Detská literárna tvorba na počesť básnika Sama Vozára


//Detská literárna tvorba na počesť básnika Sama Vozára

Hrachovo, 18. 5. 2018

Rodiskom Sama Vozára – básnika, prekladateľa, národovca a autora unikátnej cyklickej skladby „Ukojenie tôni“ je obec Hrachovo (okres Rimavská Sobota).  Každoročne v máji v priestoroch Základnej školy s MŠ v Hrachove sa uskutočňuje literárna súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy žiakov školy na počesť tohto štúrovského básnika. Spoluorganizátorom tejto literárnej súťaže je už niekoľko rokov aj Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.
Súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy vznikla pred devätnástimi rokmi pod názvom „O Vozárovo zlaté pero“ na  počesť Sama Vozára, ktorý svoje základné vzdelanie získal v obci Hrachovo. Samo Vozár písal básnické cykly, lyricko-epické útvary a veršované drámy. Základná škola v Hrachove zriadila aj Pamätnú izbu, ktorú navštevujú žiaci a študenti celého okresu.
Samotná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií – kategória poézie a kategória prózy. Jej cieľom je zvýšiť záujem detí o písané a hovorové slovo, napomáhať rozvíjaniu talentovaných detí a prostredníctvom exponátov v Pamätnej izbe Sama Vozára zvýšiť záujem detí o našu slovenskú históriu a historické fakty z obdobia Slovenskej jari 1848-49. Po triednych kolách sa do školského kola prebojovalo tridsať žiakov. Súťažili žiaci tretieho až deviateho ročníka. V poézii dominovali osobné výpovede starších žiakov.  Radosť, smútok, vlastné zážitky i príbehy o zvieratách boli hlavnými témami v kategórii próza. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám a porotkyniam zároveň, hlavne Mgr. Marcele Račákovej, ktorá súťaž pripravila a viedla, ďalej Mgr. Renáte Kýpeťovej a Mgr. Renáte Stanovej.

Výsledky súťaže:

POÉZIA

  1. miesto Ema Krahulcová (6.ročník) Volanie
  2. miesto Nikola Bystrianska (8. ročník) Prečo…
  3. miesto Samuel Pupala (9. ročník) Škola

 

PRÓZA

  1. miesto Tereza Kederová (6.ročník) PZ 1000
  2. miesto Dominik Gajdoš (9. ročník) Súboj
  3. miesto Peter Klajban (8. ročník) Smútočné obdobie jarno-letné

 

CENA Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Martin Vetrák  (8.ročník)                   Smútok                       poézia

 CENA SYMPATIE

Ema Bálintová (3. ročník)      Požiar                                     próza

Peter Spodniak ( 4. ročník )   Bláznivý vedec                      próza

Ema Stanová ( 5. ročník )      Našlo sa šteniatko                  próza

HLAVNÚ CENU O VOZÁROVO ZLATÉ PERO ZÍSKALA

T E R É Z I A          K E D E R O V Á    (6. ročník )       PZ 1000

PhDr. Ingrid Šulková,
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

2018-05-25T14:16:27+00:0025 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X